Institut des Hautes Études des Communications Sociales

Katholieke Franstalige hogeschool in Brussel, België

Het Institut des hautes études des communications sociales - École de journalisme de Bruxelles (IHECS) is een Franstalige instelling van Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit van vrije, katholieke signatuur, in 1958 opgericht in Doornik. De instelling, uit studentennood genoodzaakt een meer centrale locatie te betrekken verhuist in 1983 naar Bergen bij de Katholieke Universiteit van Mons en in 1990 een tweede maal naar het centrum van Brussel. De instelling met zo'n 2.200 studenten is lid van de associatie Haute École Galilée en aangesloten bij de European Journalism Training Association.

Aan het IHECS worden opleidingen journalistiek, publieke relaties, publiciteit, animatie, mediatraining en evenementenbeheer aangeboden. Er worden zowel professionele bachelors als professionele masters aangeboden.

Tot het docentencorps behoort onder meer Melchior Wathelet, bekend beheerder was jarenlang Léon Velge. Bekende alumni zijn onder meer Sophie Wilmès, Michel Guilbert, Isabelle Moinnet-Joiret, Manu Bonmariage, Michel De Maegd, Jacques Mercier en Salvatore Adamo.