Inhoudingsplichtige

Inhoudingsplichtige is in Nederland een fiscaal-juridische term die gebruikt wordt voor rechtssubjecten die voor de inning van belasting die formeel niet door henzelf, maar door anderen verschuldigd is, moeten zorg dragen. De term inhoudingsplichtige komt in verscheidene Nederlandse, fiscale wetten voor, zoals de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op de dividendbelasting 1965. Voor iedere wet heeft de term zijn eigen betekenis.

Bij de loonheffing (LB/PV) kan de inhoudingsplichtige werkgever zijn, of uitkeringsinstantie voor sociale zekerheid (UWV, SVB of gemeente), of bijvoorbeeld bij lijfrente de levensverzekeringsmaatschappij, en bij een bancaire lijfrente de bank.