De II. DDR-Liga was het derde voetbalniveau in de DDR tussen 1955 en 1963.

Tot 1955 en ook na 1963 was het derde niveau ingedeeld in 15 bezirkliga's. Na het seizoen 1954/55 werden de drie competities (staffel) van de DDR-Liga omgevormd tot één competitie die de I. DDR-Liga genoemd werd. Hieronder werd de II. DDR-Liga ingesteld die uit twee staffel bestond. Het eerste jaar was een overgangsjaar waarin ook van een herfst-voorjaarscompetitie naar een kalenderjaarcompetitie gegaan werd. De beide kampioenen promoveerden naar de DDR-Liga en de onderste drie degradeerden naar de bezirkliga's. Vanaf 1958 werd er in vijf staffel gespeeld waarna in een play-off om drie promotieplaatsen gespeeld werd door de winnaars. In het seizoen 1961/62 promoveerden vijftien teams omdat er weer twee staffel in de DDR-Liga kwamen en er weer in een herfst-voorjaarscompetitie gespeeld ging worden. Voor het seizoen 1963/64 werd het aantal teams in de DDR-Liga uitgebreid en werd de II DDR-Liga opgeheven. De bezirkliga's werden weer het derde niveau.

Overzicht promovendi bewerken