Huus van de Taol

Nederlandse organisatie

Het Huus van de Taol is een op 1 maart 2007 opgerichte en door de provincie Drenthe gesubsidieerde stichting voor het stimuleren van het gebruik van het Drents, de in Drenthe gesproken varianten van het Nedersaksisch.

HerkomstBewerken

In het Huus van de Taol heeft een aantal organisaties zich verenigd: het centrum veur taol en letterkunde Stichting Drentse Taol (opgericht in 1987), het maondblad in de Drentse taol Oeze Volk (opgericht in 1956) en de uitgeverij Stichting Het Drentse Boek (opgericht in 1980). Bij Het Drentse Boek was al het Drents letterkundig tiedschrift Roet (opgericht in 1979) ondergebracht.[1] Het Huus van de Taol heeft in maart 2008 (een jaar na de formele oprichting) de deuren geopend in Beilen.

ActiviteitenBewerken

 
Sticker bij de deur van Café d' Aole Kroeg in Schoonebeek: Hier kuj Drents praoten!

De stichting heeft een strategisch beleidsplan voor 2008-2012 geschreven onder de titel Heel wat in huus.

In het Activiteitenplan 2008 geeft het Huus van de Taol aan op welke terreinen in 2008 werk zal worden verricht. De stichting wil politiek aan de weg timmeren, door bijvoorbeeld te streven naar de erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en door meer Drents in de openbare ruimte te bepleiten.

Aan drukwerk verschijnen publicaties als de Taolkrant en de literaire tijdschriften Oeze Volk en Roet. Ook zijn er multimedia-uitgaves gepland, zoals nieuwe delen van een reeks schrijversportretten op dvd.

Het Huus van de Taol heeft een informatie- en adviesfunctie, die wordt ingevuld via uiteenlopende media. Ook doet de stichting mee aan activiteiten rond de streektaal en voorziet men de vervaardiging van promotiemateriaal en middelen voor het gebruik van het Drents (zoals een spellingchecker voor de computer).

Onderwijs op streektaalgebied, dat al mondjesmaat door Stichting Drentse Taol werd verzorgd, wordt voortgezet door het Huus van de Taol. Insteekpunten hierbij zijn een onderwijsspecialist, cursussen, informatie voor peuterspeelzalen, spelletjes en streektaallesjes op de basisschool, streektaallessen in het voortgezet onderwijs en een lectoraat streektaal bij Hogeschool Drenthe op de pabo in Emmen.

Verder is de coördinatie van diverse aan de Drentse taal en cultuur gerelateerde commissies en werkgroepen bij het Huus van de Taol ondergebracht.

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Oprichtingsjaartallen naar Stiekene Boerma en Rouke Broersma (1993), Drèentse Schrieverij, Zuidwolde: Stichting Het Drentse Boek