Hurwitz-zèta-functie

In de algebraïsche meetkunde, een deelgebied van de wiskunde, is de Hurwitz-zèta-functie, genoemd naar Adolf Hurwitz, een van de vele zèta-functies. Het wordt formeel gedefinieerd voor complexe argumenten met en met door

Deze reeks is absoluut convergent voor de gegeven waarden van en en kan worden uitgebreid tot een meromorfe functie die is gedefinieerd voor alle . De riemann-zèta-functie is .