De hortativus of adhortativus is in het Latijn een coniunctivusvorm (aanvoegende wijs) die gebruikt wordt om een aansporing uit te drukken. Men kan deze in het Nederlands het beste vertalen met het werkwoord "laten".

Voorbeelden:

 • Fugiamus!
  Laten wij vluchten!
 • Finiam.
  Laat ik (maar) stoppen.
 • Oremus.
  Laat ons bidden/Laten wij bidden.

Alleen aan de context kan gezien worden om wat voor coniunctivus het gaat. In de meeste gevallen kan het ook worden vertaald als wens, de zogenaamde optativus. In dat geval moet de coniunctivus met "moge" worden vertaald. Hoewel de inhoud niet verloren gaat, geeft het wel een klein nuanceverschil in de vertaling.

Voorbeelden:

 • Eamus!
  Laten we gaan!
 • Eamus in pace!
  Moge we gaan in vrede!