Hoofdrailnet

Blauw: hoofdrailnet vóór 14 december 2014
Rood: overige lijnen/treindiensten
Intercitynetwerk 2011.

Het hoofdrailnet (HRN), vroeger ook wel aangeduid als het kernnet, is het spoornet waarop Nederlandse Spoorwegen (NS) tot 2025 behoudens uitzonderingen het alleenrecht heeft voor het rijden van reizigerstreinen. Het Besluit hoofdrailnet definieert het hoofdrailnet door middel van een schematische kaart.[1]

LijnenBewerken

Het hoofdrailnet omvat de trajecten waarvoor geldt dat er binnenlandse intercity's rijden en bovendien dat ze onderdeel zijn van lange-afstandsverbindingen in het spoorboekje (tabellen A t/m H en vanaf 1 januari 2015 ook 119). Aanvullend behoren ertoe:

 • Lijnen die geen onderdeel zijn van een lange-afstandsverbinding en waar bovendien geen Intercity's rijden:
  • Baarn - Den Dolder
  • Maarn - Rhenen
  • Geldermalsen - Tiel
  • Haarlem - Zandvoort
  • Maastricht - Eijsden (voor NS uitgevoerd door NMBS)
 • Eén lijn die geen onderdeel is van een lange-afstandsverbinding, maar waar wel Intercity's rijden:
  • Woerden - Leiden

Per 1 december 2012 is de Hanzelijn aan het hoofdrailnet toegevoegd.[2]

Per 1 januari 2015 is de HSL-lijn Schiphol - Breda toegevoegd aan het hoofdrailnet.

De indeling gaat uit gaat van het fysieke spoornet en niet van de treinsoorten. Er zijn dus geen trajecten waar alleen de intercity's tot het hoofdrailnet behoren en de stoptreinen niet.

De scheiding van het Nederlandse net van hoofdspoorwegen voor personenvervoer in een hoofdrailnet enerzijds en gedecentraliseerde treindiensten (vóór indeling in een regio: contractsectortreindienst) anderzijds is ontstaan na de verzelfstandiging van de NS toen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op basis van onderzoek door adviesbureau McKinsey en NS, 30 lijnen heeft aangemerkt als onrendabel. De andere, rendabele lijnen vormden toen het hoofdrailnet. Dit hoeft niet altijd meer op te gaan.

Decentralisatie en centralisatieBewerken

De lijn Arnhem - Doetinchem hoorde aanvankelijk tot het hoofdrailnet, maar is later alsnog gedecentraliseerd. De spoorlijn Groningen - Leeuwarden was een contractsectorlijn, maar het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de lijn in 2006 gedecentraliseerd omdat de provincies Groningen en Friesland alle regionale treindiensten gezamenlijk gingen aanbesteden. Al sinds 1999 wordt de treindienst op deze lijn door Arriva (tot december 2005 onder de naam NoordNed) uitgevoerd omdat NS anders in het noorden van het land een eilandbedrijf met dieseltractie zou hebben. Aanvankelijk was Groningen - Leeuwarden een hoofdrailnetlijn. Door het bovengenoemde eilandbedrijf was het van 1999 tot 2006 een contractsectorlijn.

Leiden - Woerden, Weesp - Lelystad, Utrecht - Rhenen, Utrecht - Baarn en Zaandam - Enkhuizen waren aanvankelijk contractsectorlijnen, maar zijn later toch aan het hoofdrailnet toegevoegd. In 2005 zijn Alkmaar - Den Helder, Alkmaar - Hoorn, Haarlem - Uitgeest en Haarlem - Zandvoort aan het hoofdrailnet toegevoegd. De lijn Zwolle - Wierden is per 14 december 2014 afgesplitst van het hoofdrailnet en overgedragen aan de provincie Overijssel.

ConcessiesBewerken

De concessie houdt het recht in om op het hoofdrailnet treindiensten te exploiteren. Dit recht is exclusief (andere vervoerders mogen hier geen treindiensten exploiteren) behoudens internationale treinen en kleine overlaps met andere spoorlijnen; een wat grotere overlap is van Amsterdam Centraal tot voorbij Schiphol, waar Intercity direct ook rijdt. De concessie houdt tevens de plicht in om voldoende treindiensten te leveren tegen niet te hoge prijzen. De intercity's naar Berlijn vallen onder de concessie (ze dragen bij aan het leveren van voldoende treindiensten op deze trajecten en er is geen toeslag verschuldigd). Op het traject Amsterdam Centraal - Schiphol moeten voldoende treindiensten geleverd worden, los van die van Intercity direct.

Concessie 2005-2015Bewerken

Tot het jaar 2005 sloot de minister van Verkeer en Waterstaat elk jaar een tijdelijk contract af met NS (overgangscontract II). Per 1 januari 2005 is de vervoerconcessie HRN van kracht op basis van de nieuwe Concessiewet personenvervoer per trein, die artikel 69b (nu 67) toevoegt aan de Wet personenvervoer 2000. Dit artikel bepaalt dat de concessie voor het hoofdrailnet tot 1 januari 2015 aan de Nederlandse Spoorwegen verleend wordt.

Tot en met 2008 was de concessie gratis, sinds 2009 betaalt NS per jaar een geleidelijk oplopend bedrag aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er komt een registratie- en monitoringssysteem dat onder andere vaststelt wie er in welke mate verantwoordelijk is voor vertragingen en andere verstoringen. Hierdoor krijgt het ministerie een nauwkeuriger beeld van de prestaties van ProRail en NS en wordt het ook mogelijk om beide bedrijven op die prestaties aan te sturen (outputsturing).

Op 5 oktober 2004 ging de Tweede Kamer niet akkoord met de voorgestelde HRN-concessie, omdat minister Karla Peijs te weinig van de NS zou vragen. Op 1 december 2004 werd bekend dat Peijs de eisen alsnog gaat aanscherpen op het gebied van zitplaatsgarantie, veiligheid en kortingsmogelijkheden voor ouderen. Ook wil de minister dat het vervoersaanbod buiten de Randstad op peil blijft. Toch ging de meerderheid van de Tweede Kamer op 16 december niet akkoord. Peijs kwam op 20 december 2004 de Tweede Kamer tegemoet door te stellen dat de NS de minimale punctualiteit van 89% al in 2007 dient te bereiken in plaats van 2008.

Op dinsdag 19 april 2005 ondertekende staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen de concessie. Het vervoerscontract trad met terugwerkende kracht op 1 januari 2005 in werking.

Concessie 2015-2025Bewerken

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 onderhands gegund aan NS, met dien verstande dat de stoptreindiensten op vijf lijnen hier niet toe behoren, maar worden aanbesteed, zie onder. De concessie omvat ook het verrichten van bepaalde internationale treindiensten via Roosendaal en via de HSL-Zuid.

Voor het gebruik van de HSL-Zuid betalen de vervoerders samen een gebruiksvergoeding (reguliere gebruiksvergoeding plus HSL-heffing) van € 62,2 miljoen in 2015, dat naar rato van verbruik verdeeld wordt over de vervoerders. Formeel is NS de enige vervoerder (namelijk ook optredend voor Thalys International), dus NS betaalt het hele bedrag, maar verrekent met Thalys het Thalysdeel. Voor de rest van het spoor (behalve voor treinen die van de HSL gebruikmaken, op de aansluitende trajecten naar Amsterdam Centraal en Breda) betaalt NS € 80 miljoen per jaar, plus de reguliere gebruiksvergoeding,

De minister stelde eerder dat als er eventueel meerdere vervoerders op dezelfde spoorlijn actief worden, reizigers niet geconfronteerd mogen worden met een frequentie-effect, omdat ze bijvoorbeeld vanwege verschillende abonnementen niet meer iedere trein kunnen pakken die zich aandient.[3]

De voorwaarden voor de concessie zijn onder andere[4]:

Minimaal twee stoptreinen, ook buiten de spits op de volgende trajecten:

 • Breda - Lage Zwaluwe
 • Roosendaal - Lage Zwaluwe
 • Ede-Wageningen - Arnhem
 • Meppel - Leeuwarden
 • Sittard - Heerlen

De concessie is dynamischer gemaakt, in de zin dat verdergaande decentralisatie gedurende de concessieduur mogelijk is.

Zie ook het nachtnet in de hoofdrailnetconcesie.

ToiletBewerken

De voorwaarden voor de concessie zijn onder andere[5]:

 • In elke intercity is een toilet.
 • In elke stoptrein waarin meer dan een derde van de reizigers langer dan 30 minuten reist is een toilet.
 • Elke nieuwe trein die wordt besteld heeft een toilet.
 • vóór 2025 is er in elke trein een toilet

De eis van een toilet in elke trein zou niet uitsluiten dat de trein bestaat uit meerdere treinstellen die niet allemaal over een toilet beschikken; men zou daar dan bij het instappen op moeten letten, of bij een station moeten overstappen op een ander deel van de trein. Anderzijds wordt in de brief van de minister gesuggereerd dat met "trein" treinstel wordt bedoeld: "Dan moet dus in alle nieuwe Sprinters zonder toilet alsnog een toilet zijn ingebouwd. Het betreft 131 Sprinters zonder toilet".

Aanbesteding van enkele stoptreindienstenBewerken

De stoptreindiensten op de baanvakken Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen vallen niet onder de concessie van NS en worden uitgevoerd door Arriva.

De regering overweegt de stoptreindiensten op nog drie lijnen aan te besteden.[6]

Locov is hier tegen zolang het door de commissie Meijdam voorgestelde systeem van vervoerder-overstijgend in- en uitchecken nog niet is ingevoerd. Het vindt dat bij het huidige systeem het opereren van verschillende vervoerders extra kosten en ongemak voor de reizigers oplevert, wat deels nog erger wordt als dit op hetzelfde traject gaat gebeuren. Als bijvoorbeeld de Intercity vertraagd is moet men de stoptrein kunnen nemen, maar met het huidige systeem zou men, als men al heeft ingecheckt bij NS, weer uit moeten checken bij NS en vervolgens inchecken bij de andere vervoerder.[7]

GeschiedenisBewerken

De Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) heeft een plan ingediend, Het Nieuwe Spoorplan.[8]

De aparte, eerder geldende Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet is ingetrokken.

TreinseriesBewerken

Treinseries over het hoofdrailnet:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
500 Intercity Rotterdam CentraalUtrecht CentraalAmersfoort CentraalZwolleGroningen Vormt tussen Rotterdam Centraal en Zwolle een halfuursdienst met serie 600. Vormt tussen Zwolle en Groningen een halfuursdienst met serie 700. Stopt tussen Zwolle en Groningen alleen 's morgens vroeg en 's avonds laat op alle stations.
600 Intercity LeeuwardenMeppelZwolleAmersfoort CentraalUtrecht CentraalRotterdam Centraal Vormt tussen Rotterdam Centraal en Zwolle een halfuursdienst met serie 500. Vormt tussen Zwolle en Leeuwaarden een halfuursdienst met serie 1800. Stopt tussen Zwolle en Leeuwarden alleen 's morgens vroeg en 's avonds laat op alle stations.
700 Intercity Den Haag CentraalSchiphol AirportAmsterdam ZuidAlmere CentrumLelystad CentrumZwolleGroningen Vormt tussen Den Haag Centraal en Zwolle een halfuursdienst met serie 1800. Vormt tussen Lelystad Centrum en Leiden Centraal samen met de 1800 een scheve kwartierdienst met de serie 2400. Vormt tussen Zwolle en Groningen een halfuursdienst met serie 500. Stopt tussen Zwolle en Groningen alleen 's morgens vroeg en 's avonds laat op alle stations.
800 Intercity MaastrichtSittardRoermondEindhoven Centraal's-HertogenboschUtrecht CentraalAmsterdam CentraalAlkmaarSchagenDen Helder Rijdt niet 's avonds. Rijdt alleen in de spits van en naar Schagen. In de spitsrichting van/naar Den Helder.
900 Intercity direct Amsterdam CentraalSchiphol AirportRotterdam CentraalBreda Tussen Schiphol en Rotterdam is een toeslag verschuldigd. Via HSL.
1000 Intercity direct Amsterdam CentraalSchiphol AirportRotterdam Centraal Tussen Schiphol en Rotterdam is een toeslag verschuldigd. Via HSL.
1100 Intercity Den Haag CentraalDen Haag HSDelftRotterdam CentraalBredaTilburgEindhoven Centraal Stopt niet in Schiedam Centrum en Rotterdam Blaak; via HSL.
1400 Intercity Utrecht CentraalAmsterdam CentraalSchiphol AirportDen Haag HSRotterdam Centraal Nachtnet. De treinserie 21400 voor de trajectverlengingen Rotterdam Centraal – Eindhoven en Utrecht Centraal – Eindhoven rijden uitsluitend in de nachten volgend op vrijdag en zaterdag. In het eerste deel van de nachten volgend op woensdag en donderdag stopt de trein in Gouda in plaats van Delft. Daarnaast worden bussen ingezet op het traject Rotterdam Centraal – Delft – Den Haag HS.
1500 Intercity Amsterdam CentraalHilversumAmersfoort CentraalDeventer Rijdt soms van/naar Deventer.
1600 Intercity Schiphol AirportAmsterdam ZuidAmersfoort CentraalDeventerHengeloEnschede Vormt tussen Schiphol en Amersfoort Centraal een halfuursdienst met serie 11600. Vormt tussen Amersfoort Centraal en Enschede een halfuursdienst met serie 1700.
1700 Intercity Den Haag CentraalGoudaUtrecht CentraalAmersfoort CentraalDeventerHengeloEnschede Vormt tussen Den Haag Centraal en Amersfoort Centraal een halfuursdienst met serie 11700. Vormt tussen Amersfoort Centraal en Enschede een halfuursdienst met serie 1600.
1800 Intercity Den Haag CentraalSchiphol AirportAmsterdam ZuidAlmere CentrumLelystad CentrumZwolleMeppelLeeuwarden Vormt tussen Den Haag Centraal en Zwolle een halfuursdienst met serie 700. Vormt tussen Lelystad Centrum en Leiden Centraal samen met de 700 een scheve kwartierdienst met de serie 2400. Vormt tussen Zwolle en Leeuwarden een halfuursdienst met serie 600.
2000 Intercity Den Haag CentraalGoudaUtrecht CentraalAmersfoort Centraal Rijdt niet na 21:00 uur. Rijdt in het weekend niet naar Amersfoort. Rijdt in de spits soms door naar Deventer.
2100 Intercity Amsterdam CentraalHaarlemLeiden CentraalDen Haag Centraal Rijdt niet na 22:00 uur. Vormt tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal een kwartierdienst met series 700/1800. Vormt tussen Leiden Centraal en Amsterdam Centraal een kwartierdienst met serie 2200.
2200 Intercity Amsterdam CentraalAmsterdam SloterdijkHaarlemLeiden CentraalDen Haag HSDelftSchiedam CentrumRotterdam CentraalDordrechtRoosendaalVlissingen Vormt tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal een kwartierdienst met serie 2100. Vormt tussen Leiden Centraal en Dordrecht een kwartierdienst met serie 2400. In de spits vanaf/tot Roosendaal gecombineerd met serie 12200.
2400 Intercity Lelystad CentrumAlmere CentrumAmsterdam ZuidSchiphol AirportLeiden CentraalDen Haag HSDelftSchiedam CentrumRotterdam CentraalDordrecht Rijdt niet na 22:00 uur. Vormt tussen Lelystad Centrum en Leiden Centraal een scheve kwartierdienst met de series 700/1800. Vormt tussen Leiden Centraal en Dordrecht een kwartierdienst met de serie 2200.
2600 Intercity Almere CentrumAmsterdam Centraal 's Ochtends vroeg vanaf Lelystad Centrum
2800 Intercity Rotterdam CentraalGoudaUtrecht Centraal Rijdt niet na 21:00 uur.
2900 Intercity EnkhuizenHoornAmsterdam CentraalUtrecht Centraal's-HertogenboschEindhoven CentraalRoermondMaastricht Rijdt alleen 's avonds laat en op zondagochtend. Stopt niet in Zaandam. Stopt tussen Hoorn en Enkhuizen op alle tussengelegen stations.
3000 Intercity NijmegenArnhem CentraalEde-WageningenUtrecht CentraalAmsterdam CentraalAlkmaarDen Helder Stopt na 20.00 uur ook op Driebergen-Zeist.
3100 Intercity Schiphol AirportUtrecht CentraalEde-WageningenArnhem CentraalNijmegen Rijdt niet na 22:00 uur
3300 Sprinter Leiden CentraalHoofddorpSchiphol AirportZaandamPurmerendHoornHoorn Kersenboogerd Vanaf 20:00 uur niet tussen Leiden Centraal - Hoofddorp.
3400 Intercity HaarlemBeverwijkAlkmaar Rijdt alleen in de spits. In de ochtendspits alleen richting Haarlem, in de middagspits alleen richting Alkmaar.
3500 Intercity Schiphol AirportUtrecht Centraal's-HertogenboschEindhoven CentraalHelmondVenlo
3600 Intercity RoosendaalBredaTilburg's-HertogenboschNijmegenArnhem CentraalZutphenDeventerZwolle
3900 Intercity EnkhuizenHoornAmsterdam CentraalUtrecht Centraal's-HertogenboschEindhoven CentraalHeerlen Stopt niet in Zaandam. Stopt tussen Hoorn en Enkhuizen op alle tussengelegen stations. Rijdt in de vroege ochtend en 's avonds alleen 1x per uur tussen Sittard en Heerlen.
4000 Sprinter UitgeestZaandamAmsterdam CentraalBreukelenWoerdenGoudaRotterdam Centraal
4300 Sprinter HoofddorpSchiphol AirportAmsterdam ZuidWeespAlmere CentrumAlmere Oostvaarders Enkele ritten naar Lelystad C
4400 Sprinter Oss's-HertogenboschEindhoven CentraalHelmondDeurne In de ochtendspits van Oss naar ’s-Hertogenbosch, in de avondspits in omgekeerde richting.
4500 Intercity Amsterdam CentraalHoornEnkhuizen Stopt niet in Zaandam. Stopt tussen Hoorn en Enkhuizen op alle tussengelegen stations. Rijdt in de ochtendspits naar Amsterdam C. en in de avondspits naar Enkhuizen.
4600 Sprinter Den Haag CentraalLeiden CentraalSchiphol AirportAmsterdam SloterdijkAmsterdam Centraal In Amsterdam C. gekoppeld aan serie 14600 van/naar Zwolle.
4800 Sprinter Amsterdam CentraalHaarlemAlkmaarHoorn
4900 Sprinter Utrecht CentraalHilversumAlmere Centrum Stopt niet in Hollandsche Rading, Hilversum Media Park en Bussum Zuid. Rijdt 's avonds als 14900.
5000 Sprinter Den Haag CentraalDen Haag HSDelftSchiedam CentrumRotterdam CentraalDordrecht Rijdt niet 's avonds na 20:00 en in het weekend. Vormt tot 20:00 een kwartierdienst met de 5100.
5100 Sprinter Den Haag CentraalDen Haag HSDelftSchiedam CentrumRotterdam CentraalDordrecht Vormt tot 20:00 een kwartierdienst met de 5000.
5200 Sprinter Tilburg UniversiteitTilburgBoxtelEindhoven Centraal Gekoppeld in Eindhoven aan serie 6400 naar Weert.
5400 Sprinter Amsterdam CentraalHaarlemZandvoort aan Zee
5500 Sprinter Utrecht CentraalDen DolderBaarn
5600 Sprinter Utrecht CentraalAmersfoort CentraalZwolle
5700 Sprinter Utrecht CentraalHilversumWeespAmsterdam ZuidSchiphol AirportHoofddorp Rijdt niet na 20:00 uur.
5800 Sprinter HoofddorpSchiphol AirportAmsterdam SloterdijkAmsterdam Centraal Te Amsterdam C. gekoppeld aan de 15800 van/naar Amersfoort Vathorst
5900 Sprinter DordrechtRoosendaal 's Avonds en in het weekend eenmaal per uur.
6000 Sprinter WoerdenUtrecht CentraalGeldermalsenTiel Rijdt niet na 20.00 uur en in het weekend tussen Woerden en Utrecht Centraal.
6200 Sprinter GroningenAssen Rijdt alleen in de spits.
6300 Sprinter Den Haag Centraal Leiden CentraalHeemstede-AerdenhoutHaarlem Rijdt na 20:00 uur en in het weekend tussen Leiden Centraal en Haarlem.
6400 Sprinter Eindhoven CentraalWeert In Eindhoven gekoppeld aan serie 5200 naar Tilburg Universiteit.
6500 Sprinter Utrecht CentraalHouten Castellum Rijdt alleen in de spits. Stopt alleen in de spitsrichting op tussengelegen stations (ochtendspits naar Utrecht Centraal en avondspits naar Houten Castellum).
6600 Sprinter DordrechtBredaTilburg's-HertogenboschNijmegenArnhem Centraal Rijdt niet ’s avonds tussen Nijmegen en Arnhem Centraal. Rijdt op zondag overdag 1x per uur tussen 's-Hertogenbosch en Arnhem Centraal
6800 Sprinter Den Haag CentraalGoudaGouda Goverwelle Rijdt niet 's avonds en in het weekend
6900 Sprinter Den Haag CentraalGoudaUtrecht CentraalGeldermalsen's-Hertogenbosch
7000 Sprinter ApeldoornDeventerAlmeloHengeloEnschede Rijdt in de spits van/naar Enschede
7300 Sprinter BreukelenUtrecht CentraalDriebergen-ZeistVeenendaal CentrumRhenen Rijdt alleen in de spits, 's avonds en in het weekend. 's Avonds en in het weekend vervangt deze serie 7400.
7400 Sprinter UitgeestZaandamAmsterdam CentraalBreukelenUtrecht CentraalDriebergen-ZeistRhenen Rijdt alleen op werkdagen overdag, op de overige tijden tussen Breukelen en Rhenen vervangen door serie 7300.
7500 Sprinter Ede-WageningenArnhem Centraal
7600 Sprinter WijchenNijmegenArnhem CentraalZutphen 's Avonds en op zondag alleen tussen Nijmegen en Zutphen
7700 Sprinter Rotterdam CentraalGoudaGouda Goverwelle Rijdt alleen in de spits.
8100 Sprinter ZwolleMeppelAssenGroningen
8800 Intercity Leiden CentraalAlphen a/d RijnWoerdenUtrecht Centraal Vormt tijdens de spits tuusen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn een kwartierdienst samen met de serie 8900.
8900 Sprinter Leiden CentraalAlphen a/d Rijn Rijdt alleen in de brede spits. Vormt een kwartierdienst met de serie 8800.
9000 Sprinter LeeuwardenMeppel Rijdt ’s avonds en in het weekend 1x per uur.
9200 IC 35 Intercity direct (NS International) Amsterdam CentraalSchiphol AirportRotterdam CentraalBredaAntwerpen-CentraalMechelenBrussel-CentraalBrussel-Zuid/Midi Vier keer per dag van/naar Den Haag HS. Via HSL
11400 Intercity GoudaRotterdam Centraal Nachtnet Rijdt alleen in de nachten volgend op woensdag en donderdag
11600 Intercity Schiphol AirportAmsterdam ZuidDuivendrechtHilversumAmersfoort CentraalAmersfoort Schothorst Vormt tussen Schiphol en Amersfoort een halfuursdienst met serie 1600
11700 Intercity Amersfoort SchothorstAmersfoort CentraalUtrecht CentraalGoudaDen Haag Centraal Vormt tussen Den Haag Centraal en Amersfoort een halfuursdienst met serie 1700
12200 Intercity VlissingenRoosendaal Rijdt alleen in de spitsrichting (ochtendspits richting Roosendaal, avondspits richting Vlissingen). Gekoppeld in Roosendaal aan serie 2200 van/naar Amsterdam Centraal
12600 Intercity GroningenAssenZwolleLelystad CentrumAlmere CentrumAmsterdam Centraal Een trein op vrijdag- en zaterdagnacht in de richting van Amsterdam C.
14000 Sprinter Utrecht CentraalGoudaRotterdam Centraal Rijdt alleen 's morgens vroeg en alleen richting Rotterdam.
14600 Sprinter Amsterdam CentraalWeespAlmere CentrumLelystad CentrumZwolle In Amsterdam C. gekoppeld aan serie 4600 van/naar Den Haag C.
14900 Sprinter Almere CentrumHilversumUtrecht Centraal Rijdt alleen 's avonds. Stopt niet in Bussum Zuid en Hilversum Media Park.
15400 Sprinter HaarlemZandvoort aan Zee Extra strandtrein, rijdt alleen in de zomerperiode.
15800 Sprinter Amersfoort VathorstAmersfoort CentraalHilversumWeespAmsterdam Centraal Te Amsterdam C. gekoppeld aan de 5800 van/naar Hoofddorp
21400 Intercity Eindhoven CentraalUtrecht Centraal; Rotterdam CentraalEindhoven Centraal Nachtnet. Rijdt alleen in de nachten volgend op vrijdag en zaterdag.
22400 Intercity Utrecht CentraalAmersfoort Centraal Nachtnet. Rijdt alleen in de nachten volgend op vrijdag en zaterdag.
23400 Intercity Utrecht CentraalDriebergen-ZeistVeenendaal-De KlompEde-WageningenArnhem CentraalElstNijmegen Nachtnet. Rijdt alleen in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag in de richting van Nijmegen.
28300 Sprinter Utrecht CentraalUtrecht Maliebaan Trein naar het Spoorwegmuseum, alleen als dit open is (niet op maandag, behalve tijdens de schoolvakanties)

en een gedeelte van elk van de volgende diensten:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
100 ICE 43 Intercity-Express (NS International) [ Amsterdam CentraalUtrecht CentraalArnhem CentraalOberhausen HbfDuisburg HbfDüsseldorf Hbf ] / [ Hannover HbfMinden (Westf)HerfordBielefeld HbfGütersloh HbfHamm (Westf)Hagen HbfWuppertal Hbf ] – Köln HbfSiegburg/BonnFrankfurt (Main) Flughafen FernbahnhofMannheim HbfKarlsruhe HbfOffenburgFreiburg (Breisgau) HbfBasel Bad BfBasel SBB Eén keer per dag tussen Amsterdam en Basel.
120/220 ICE 78 Intercity-Express (NS International) Amsterdam CentraalUtrecht CentraalArnhem CentraalOberhausen HbfDuisburg HbfDüsseldorf HbfKöln HbfFrankfurt (Main) Flughafen FernbahnhofFrankfurt (Main) Hbf Wordt aangevuld door de serie 100 / ICE 43.
140/240 IC 77 Intercity (NS International / DB Fernverkehr) Amsterdam CentraalAmersfoort CentraalDeventerHengeloBad BentheimRheineOsnabrück HbfHannover HbfBerlin HbfBerlin Ostbahnhof Rijdt elke twee uur, stopt alternerend te Bünde (Westf) of Bad Oeynhausen
S 32 400 S-trein (NMBS) PuursAntwerpen-ZuidAntwerpen-BerchemAntwerpen-CentraalRoosendaal Rijdt niet in het weekend.
S32 2500 S-trein (NMBS) PuursAntwerpen-ZuidAntwerpen-BerchemAntwerpen-CentraalEssen [ – Roosendaal ] In het weekend tot Roosendaal. Stopt op weekdagen niet in Sint-Mariaburg, Kijkuit en Wildert.
S 43 5300 S-trein (NMBS) MaastrichtWezetLuik-GuilleminsTongerenDiepenbeekHasselt Rijdt in het weekend niet tussen Luik-Guillemins en Hasselt.

ETMETBewerken

NS onderzoekt samen met de andere spoorsectorpartijen hoe hoogfrequente treindiensten zijn te realiseren, ook wel aangeduid als Elke Tien Minuten Een Trein (ETMET), of spoorboekloos rijden. Er is geëxperimenteerd op de trajecten Eindhoven - Amsterdam en Geldermalsen - Utrecht. De ETMET-plannen zijn onderdeel van het Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer (PHS).

De plannen voor 2020 bestaan uit ETMET op de volgende verbindingen:

Arnhem - Schiphol (intercity, excl. ICE Duitsland-Amsterdam)
Arnhem - Nijmegen (intercity)
Eindhoven - Alkmaar (intercity, excl. ICE Duitsland-Amsterdam)
Den Haag Centraal - Almere Centrum (intercity)
Geldermalsen - Woerden (sprinter)

Op Den Haag HS - Dordrecht zullen er zelfs 8 intercity's per uur rijden door een combinatie van een kwartiersdienst op Amsterdam Centraal - Dordrecht (via Haarlem) en een kwartiersdienst op Den Haag Centraal - Eindhoven.

Door ETMET zullen sommige reizigers er ook op achteruit gaan, met name uit de regio Arnhem. Vanuit Arnhem is eerder al een eerste stap gemaakt door de populaire intercity Nijmegen/Arnhem-Den Haag in te ruilen voor een intercity Nijmegen-Schiphol. Als ETMET volledig wordt ingevoerd, raakt de regio Arnhem zijn directe verbinding met Amsterdam Centraal-Den Helder kwijt. Daarmee is deze regio meteen zijn directe treinen naar de twee belangrijkste bestemmingen (Amsterdam C en Den Haag C) kwijt. Daarnaast worden de overstappen slechter, in de huidige situatie wordt er ieder kwartier in Utrecht een relatief goede overstap geboden op de treinen naar Den Haag en Rotterdam en in Arnhem wordt er ieder kwartier een relatief goede overstap geboden op de treinen naar Doetinchem en Zutphen. Door de invoering van ETMET zou er maximaal 2 keer per uur een goede overstap geboden kunnen worden in Utrecht op de treinen naar Den Haag en Rotterdam en in Arnhem op de treinen naar Doetinchem en Zutphen, de overige overstappen worden dan fors langer, waardoor ook de effectieve reismogelijkheden tussen Doetinchem/Zutphen en Den Haag/Rotterdam gehalveerd worden (van 4 naar 2). Ook in Eindhoven ontstaan dan dezelfde problemen op de treinen naar Helmond.

Vervoerbewijzen, tarieven en in- en uitcheckenBewerken

De concessie bevat voorschriften voor toegestane tariefsverhogingen. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 gaat het daarbij alleen om enkele reizen voltarief tweede klas. Bovendien moet er een propositie of regeling zijn waardoor een tweede klas reiziger:

 1. Per kalenderjaar voor reizen tussen twee vaste stations (vice versa) nooit meer verschuldigd is dan 400 keer de enkele reisprijs tweede klas voltarief.
 2. Per kalenderjaar nooit meer verschuldigd is dan 400 maal de tweede klas voltarief prijs van een enkele reis van 90 tariefeenheden.

NS kan aan deze voorwaarden voldoen door of proposities aan te bieden waarmee automatisch aan de voorwaarden wordt voldaan of een regeling te bieden waarmee een reiziger het meerdere kan terugvragen. Bij een regeling vormen de met de persoonlijke OV-chipkaart gemaakte reizen en het daarvoor in rekening gebrachte tarief de basis voor de mogelijke verrekening. Ten aanzien van voorwaarde a biedt NS het trajectabonnement. Bij bijvoorbeeld 48 tariefeenheden kost een enkele reis voltarief tweede klas € 8 en een jaartrajectabonnement tweede klas € 2405, dus lager dan het maximum van € 3200. Bovendien is het ook geldig op lijnen van NS buiten het hoofdrailnet en ook bij andere treinvervoerders. Ten aanzien van voorwaarde 2 biedt NS Altijd Vrij voor € 3540 (afgezien van de introductiekorting). Een enkele reis voltarief tweede klas voor 90 tariefeenheden kost € 13,90, dus de prijs van het abonnement is lager dan het maximum van € 5560. Bovendien is het ook geldig op lijnen van NS buiten het hoofdrailnet.

Ook modellen van vervoerbewijzen en in- en uitchecken worden in de concessie aan voorschriften gebonden.

Zie ookBewerken

BronBewerken

Externe linkBewerken