Hogere wiskunde

Hogere wiskunde is een (vrij vage) aanduiding van de wiskunde die op universitair niveau wordt onderwezen. Hier wordt de wiskunde die op de middelbare school wordt onderwezen (veel) verder uitgediept maar komen ook, voor de leerling, nieuwe gebieden aan bod. Enkele hogere wiskundige deelgebieden: