Hofje van Nieuwkoop

hofje in Den Haag

Het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag dateert uit de 17e eeuw.

Hofje van Nieuwkoop
Den Haag - Prinsegracht - Hofje van Nieuwkoop.JPG
Basisgegevens
Locatie Prinsegracht, Den Haag
Gesticht in 1660
Restauraties 1970
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 18080

Johan de Bruijn van Buijtewech, Heer van Nieuwkoop en Achttienhoven, was een van de rijkste inwoners van Den Haag toen hij in 1657 overleed. Net een week eerder had hij zijn testament gewijzigd en bepaald dat op zijn tuinen aan de Warmoesstraat een hofje moest worden gebouwd voor arme of behoeftige weduwen. In tegenstelling tot het door zijn tante in Gouda gestichte Hofje van Buytenwech,[1] dat uitsluitend voor arme katholieke vrouwen was bestemd, had De Bruijn van Buijtewech uitdrukkelijk bepaald dat de toekomstige bewoners van het hofje van Nieuwkoop niet geselecteerd mochten worden op grond van hun religieuze overtuiging.[2]

Door wat grond te ruilen kon de hoofdingang aan de Prinsegracht komen, waar in de 17e eeuw veel mooie huizen stonden. Als architect werd voor Pieter Post gekozen. Er kwamen huisjes, negen privaten en een pomp. De huisjes werden in het begin gratis bewoond. Dit duurde niet lang, want Pieter Post had de kosten hoog laten oplopen.

De hoofdingang is aan de Prinsegracht, maar achter in de hof is een ingang die nu dagelijks wordt gebruikt. Recht tegenover de hoofdingang staat het Regentenhuis. In 1845 besloten de regenten de huisjes toch weer voor armlastige vrouwen te bestemmen. Van 1861 tot 1887 werd de Regentenkamer verhuurd aan de Pulchri Studio en daarna hadden beeldhouwer Charles van Wijk en de schilder Willem van Konijnenburg daar hun atelier. Er zijn verschillende verbouwingen en toevoegingen geweest maar de kwaliteit van het hofje ging achteruit.

Na het 300-jarig bestaan werd het Hofje in een stichting ondergebracht en besloten de regenten tot grondige restauratie, die in 1970 begon. Er zijn nu 62 huisjes, die in een rechthoek om de tuin staan. De pomp die nu in het midden van de tuin staat, is uit de 18de eeuw en staat op de plaats waar vroeger de privaten stonden. De oude pomp stond ergens in de hoek.

De zij-ingang van het hofje staat open, men kan er discreet naar binnen kijken.

Het Hofje van Nieuwkoop wordt geclassificeerd als een Rijksmonument (18080).[3]

Zie ookBewerken