Hildebold van Keulen

Ida en Hildebold

Hildebold (overleden 3 september 818) was van 787 tot 795 bisschop van Keulen. Vanaf 795 was hij de eerste aartsbisschop van Keulen. Daarnaast was hij ook de kanselier van Karel de Grote en aartskapelaan aan diens hof.