Hikikomori

fenomeen waarbij een persoon, meestal een jongere (student), zich sociaal volledig terugtrekt
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Hikikomori (ひきこもり of 引き篭り; vertaling: sociale terugtrekking) is een neurologische sociale conditie ontdekt in Japan waarbij een persoon, meestal een jongere (student), zich sociaal volledig terugtrekt. Hoewel dit verschijnsel in Japan als een uniek syndroom wordt gezien komt dit wereldwijd voor. In andere landen wordt er eerder ten onrechte een andere benaming aan gegeven, zoals sociale fobie, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornis, agorafobie (pleinvrees), burn-out of depressie.[bron?] Volgens schattingen van de Japanse overheid in 2010 zijn er mogelijk 3,6 miljoen Japanners die zich op zo'n manier hebben teruggetrokken.[1]

Het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn definieert hikikomori als mensen die weigeren hun huis te verlaten, en zich zo gedurende meer dan zes maanden van de maatschappij isoleren.[2] De psychiater Tamaki Saitō definieert hikikomori als "Een staat ... waarbij de persoon zich opsluit in zijn huis, en gedurende zes maanden of langer niet aan het sociale leven deelneemt, maar geen ander psychologisch probleem als voornaamste oorzaak lijkt te hebben".[3] Meer recent hebben onderzoekers zes specifieke criteria geformuleerd die vereist zijn als diagnose van hikikomori:

  1. het grootste deel van de dag en vrijwel elke dag binnenshuis doorbrengen;
  2. duidelijke en persistente vermijding van sociale situaties;
  3. symptomen die significant verstorend werken op de normale routine van de persoon, zijn bezigheden of (academisch) functioneren, zo zijn sociale activiteiten of relaties;
  4. het teruggetrokken zijn als egosyntonie zien;
  5. een duur van ten minste zes maanden;
  6. geen andere psychische stoornissen die de sociale terugtrekking en mijding veroorzaken.[4]

Een aan hikikomori lijdend persoon trekt zich sociaal volledig terug van zijn familie, vrienden en andere contacten doordat hij de grote prestatiedruk van zijn omgeving, zoals op school en in de Japanse maatschappij, niet of nauwelijks meer aankan.[bron?]

De meest voorkomende manier van terugtrekken bij hikikomori is het zichzelf opsluiten in de eigen kamer om hier voor langere tijd niet meer uit te komen. De patiënt brengt hier de dagen door achter zijn computer waar hij bijvoorbeeld eindeloos spelletjes op speelt of op het internet surft. De patiënt kan ook andere (eenzelvige) hobby's hebben waar hij zijn dag mee vult. De (meestal radeloze) ouders willen hun zoon/dochter in leven houden en geven de patiënt gewoonlijk te eten door het voedsel voor zijn/haar deur te zetten, waarna het ongezien wordt weggehaald.[bron?]

Het verschijnsel hikikomori komt in Japan bij jongens vaker voor. De verhouding is ongeveer 3 jongens op 1 meisje.[bron?]

Vraagteken Er wordt getwijfeld aan de juistheid van het volgende gedeelte
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Is onderstaande in betrouwbare bronnen te vinden?

Door de juiste toepassing van sociale blootstelling waarbij het vertrouwen van de hikimori niet geschaad wordt en een stabiele sociale relatie zonder verwachtingen ontstaat kan deze conditie makkelijk doorbroken worden.

Echter kan dit veel tijd kosten waardoor de zorgindustrie vaak niet toereikend is. Ook is de zorg niet persoonlijk genoeg om een sociale band met de hikikomori op te bouwen.

Japan heeft hiervoor "big brother and sister" programma's die een sociale band opbouwen en voor meer gewenning en uitbreiden van de bestaanswereld zorgen.

Door de ontwijking en neurologische reacties van de hikikomori kan dit een zware taak zijn.

Verwachtingen van bereidheid van de traditionele psychologische zorg zal de conditie alleen maar verergeren, En leidt vaak tot belangenconflict tussen de zorg en hikikomori.

Teleurstellingen, negatieve ervaringen en vertrouwens-verbreking zorgen voor een grotere neurologische weerstand en bemoeilijken toekomstige behandeling.

FilmBewerken

Het derde deel van de film Tokyo! (Shaking Tokyo) toont het leven van een hikikomori die door omstandigheden het besluit genomen heeft om na tien jaar afzondering terug buiten te komen en de wereld te aanschouwen met nieuwe ogen.