Hoofdmenu openen

Het Gezelschap "Practische Studie" (ook wel PS) is de studievereniging van studenten civiele techniek aan de TU Delft.

Het Gezelschap "Practische Studie"
Het Gezelschap "Practische Studie"
PS
Type Studievereniging
Plaats Vlag Delft Delft
Instelling Technische Universiteit Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Studierichting Civiele Techniek
Oprichting 13 februari 1894
Ledental 2100
Website www.practischestudie.nl

In 1886 besloot een aantal leden van het Delftsch Studenten Corps "den leden gelegenheid te geven zich in bijeenkomsten onderlingh te bekwamen in den Civiel- en Bouwkundige Ingenieurswetenschappen". Hiermee werd de basis gelegd van Het Gezelschap "Practische Studie", dat in 1894 officieel werd opgericht.

Sinds haar oprichting houdt de vereniging zich bezig met studie-ondersteunende en studie-aanvullende activiteiten. Van de 2100 leden zijn er ruim 170 actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten in de vorm van ongeveer 25 commissies, waaronder de COWcie. Daarnaast is er een bestuur van 7 personen dat gedurende het studiejaar fulltime aan het werk is.

In november 1940 riep toenmalig voorzitter Frans van Hasselt een studentenstaking uit wegens naziplannen om Joodse docenten en hoogleraren te ontslaan. De staking vond plaats op maandag 25 november 1940, en was het eerste openbare protest in Nederland tegen nazimaatregelen tegen Joden. Mede hierdoor geïnspireerd staakten daarna ook de Leidse studenten op 26 november 1940, na het horen van een protestlezing van prof. R.P. Cleveringa.

Inhoud

Studie-ondersteunende activiteitenBewerken

De bewaking van de kwaliteit van het onderwijs vormt een belangrijk deel van het bestaansrecht van een studievereniging. Hoogleraren waarderen het om reacties te krijgen van studenten, waardoor het niveau van het onderwijs verhoogd kan worden. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van studenten. Hiervoor zijn twee onderwijscommissarissen vanuit het bestuur betrokken bij de onderwijscommissies. Daarnaast zorgt de vereniging voor klachtenboeken, voorbeeldtentamens en uitwerkingen van gemaakte tentamens.

Studie-aanvullende activiteitenBewerken

Practische Studie organiseert excursies, studiereizen, workshops, symposia en bedrijvendagen waardoor de studenten een idee kunnen krijgen van de praktijk achter de theorie.

Civiel Ontvangst WeekendBewerken

Het Civiel Ontvangst Weekend, het COW, wordt georganiseerd door de "COWCie", een commissie van Het Gezelschap "Practische Studie". Tijdens dit weekend leren aankomend civiele studenten elkaar kennen. Een vast bouwwerk op dit weekend is het COWsteel, inclusief zwembad met glijbaan. Het COW opent de deur naar het studentenleven.

Civiele BedrijvendagenBewerken

Elk jaar organiseert de BedrijvenDagenCommissie van het Gezelschap "Practische Studie" de Civiele Bedrijvendagen. Dit is een evenement met een tweedaagse bedrijvenmarkt. Naast de bedrijvenmarkt worden er ook een aantal lunchlezingen, workshops en case studies georganiseerd door de Civiele Bedrijvendagen. Ten slotte wordt er zoals elk jaar ook het Civiel Profiel gepubliceerd. In dit boekwerk kunnen de bedrijven zich op papier presenteren aan de studenten.

JaarboekBewerken

Elk jaar brengt PS haar Jaarboek uit. Een toegewijde commissie zet zich hier gedurende een jaar voor in.

CivilizationBewerken

Het feest van PS is "Civilization". Dit feest heeft in 2013 haar eerste editie gehad, georganiseerd door de Lustrumcommissie. In 2014 heeft de tweede editie plaatsgevonden, georganiseerd door "Cicie '14". Bij de tweede editie was Jody Bernal aanwezig om een optreden te verzorgen.

StuntCieBewerken

De StuntCie is een commissie van Het Gezelschap "Practische Studie", die stunts uitvoert, vaak met bierkratten. In deze stunts proberen ze alle facetten van een civiel project aan bod te laten komen.

Meerdaagse Excursie CommissieBewerken

De MExiCo is de commissie van Het Gezelschap "Practische Studie", die tweemaal per jaar een excursie van 3 tot 5 dagen organiseert naar een locatie die te bereiken is per bus. Op locatie worden diverse civiele projecten bezocht.

ExtraCTBewerken

De ExtraCT, oftewel Extra Civiele Techiek, is het verenigingsperiodiek van Het Gezelschap "Practische Studie". Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, ten tijde van de tentamenweken van de TU Delft. In de ExtraCT staan onder meer verslagen van verenigingsactiviteiten, eigen rubrieken en bijdragen van civieltechnische bedrijven. De ExtraCT is ook te lezen op de website van Het Gezelschap "Practische Studie".

Bekende (oud-)ledenBewerken

Externe linkBewerken