Hertogdom Warschau

Het hertogdom Warschau (vaak "groothertogdom Warschau" genoemd) was een vazalstaat van het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Het hertogdom Warschau omvatte een groot deel van het huidige Polen. De koning van Saksen, Frederik August I, kleinzoon van de voorlaatste koning van Polen, heerste over het gebied als hertog van Warschau. Minister van oorlog was Józef Poniatowski, een neef (oomzegger) van Polens laatste koning Stanislaus August Poniatowski. Het hertogdom omvatte een oppervlakte van ongeveer 155.000 km² en ongeveer 4.300.000 inwoners. Dit gebied besloeg weliswaar slechts 16% van de oppervlakte van het Pools-Litouwse Gemenebest op zijn hoogtepunt en bevatte nog niet een kwart van de inwoners daarvan. Wel woonde hier 60% van de etnische Polen.

Duché de Varsovie
Księstwo Warszawskie
Herzogtum Warschau
In personele unie met Saksen
Vazalstaat van Frankrijk
 Koninkrijk Pruisen
 Keizerrijk Oostenrijk
1807 – 1813 Congres-Polen 
Groothertogdom Posen 
Republiek Krakau 
(Details) (Details)
Kaart
1809
1809
Algemene gegevens
Hoofdstad Warschau
Oppervlakte 102.000 km² (1807)
Bevolking 2.200.000 (1807)
Talen Frans, Duits, Pools
Regering
Regeringsvorm Monarchie
Dynastie Wettin
Staatshoofd Hertog

Geschiedenis bewerken

Het hertogdom Warschau werd gevormd door Napoleon in 1807 uit gebied van de Pruisische provincies Nieuw-Oost-Pruisen, Zuid-Pruisen en Nieuw-Silezië nadat hij Pruisen had verslagen in de Vierde Coalitieoorlog. Nadat Napoleon in 1809 de Vijfde Coalitieoorlog tegen Oostenrijk had gewonnen, ontnam hij de Oostenrijkers de "buit" van de derde Poolse Deling en voegde het gebied, met onder andere de stad Krakau, toe aan het hertogdom Warschau.

Het feit dat Napoleon, om Oostenrijk niet te zeer te verbitteren, Galicië niet bij het hertogdom voegde, was een teleurstelling voor de Polen. Toch was men blij dat er nu weer een staat bestond waarin de Polen hun binnenlandse bestuur grotendeels naar eigen goeddunken konden regelen. De 70.000 soldaten die in het hertogdom waren aangeworven, behoorden tot de meest enthousiaste troepen in Napoleons veldtocht naar Rusland in 1812. Weinigen van hen keerden echter levend terug. Toen Russische troepen na Napoleons nederlaag in deze veldtocht in 1813 Polen binnentrokken, was het spoedig gedaan met het hertogdom Warschau.

Geschiedenis van Polen

Eerste Piastenkoninkrijk (1025-1146)
Tweede Piastenkoninkrijk (1295-1370)
Jagiellonenkoninkrijk (1386-1569)
Pools-Litouws Gemenebest (1569-1795)


Poolse delingen (1772/1793/1795)

Koninkrijk Galicië en Lodomerië (1772-1918)
Hertogdom Warschau (1807-1815)
Congreskoninkrijk Polen (1815-1831)
Republiek Krakau (1815-1846)
Groothertogdom Posen (1815-1849)

Regentschapskoninkrijk Polen (1916-1918)
Tweede Poolse Republiek (1921-1939)


Duitse bezetting (1939-1945)

Generaal-gouvernement
Regierungsbezirk Kattowitz
Regierungsbezirk Zichenau
Rijksgouw Danzig-West-Pruisen
Rijksgouw Wartheland

Poolse regering in ballingschap (1939-1990)


Volksrepubliek Polen (1952-1989)
Derde Poolse Republiek (1989-heden)


Portaal     Geschiedenis