Herdenkingsmunten van € 2

Wikimedia-lijst

Herdenkingsmunten van € 2 zijn speciaal uitgegeven 2 euromunten die een belangrijke gebeurtenis, of persoon, herdenken. Sinds 2004, zijn er verschillende van deze herdenkingsmunten uitgegeven.

Regels en voorwaardenBewerken

Op 15 oktober 2003 maakte de Europese Raad bekend dat vanaf 1 januari 2004 elk land in de eurozone het recht zou krijgen om herdenkingsmunten te slaan. De navolgende voorwaarden werden gesteld:

  • Ieder land mag per jaar slechts één, eigen, herdenkingsmunt slaan.
  • Enkel de nationale zijde van de munt mag nieuw ontworpen worden.
  • De gemeenschappelijke zijde mag niet worden veranderd.
  • De oplage mag niet hoger zijn dan:
    • maximaal 0,1% van het totaal aantal geslagen €2-munten in de gehele eurozone. Deze limiet kan echter stijgen tot 2,0% wanneer de gebeurtenis of persoon die wordt herdacht van groot belang wordt geacht. Als het desbetreffende land de limiet van 2,0% hanteert, mogen in de daaropvolgende vier jaar echter geen andere herdenkingsmunten worden uitgegeven.
    • maximaal 5,0% van het totaal aantal geslagen 2 euromunten van het land in kwestie.

Op 3 juni 2005 besloot de Europese Unie extra eisen te stellen aan de uit te geven herdenkingsmunten:

  • Het land dat de munt uitgeeft, moet zich op de nationale zijde op de een of andere manier identificeren. Bijvoorbeeld met de landsnaam of een signatuur. Ook mag de waarde van de munt (€ 2) niet worden afgedrukt op de nationale zijde, omdat die al is aangegeven op de gemeenschappelijke zijde.

Deze aanvullende regels zijn van kracht voor ontwerpen vanaf 2006 en waren nodig omdat bijvoorbeeld Griekenland in 2004 de waarde van de munt op de nationale zijde had vermeld.

De Europese Unie heeft overigens op 4 juli 2012 besloten dat vanaf 17 augustus 2012 ieder land twee, eigen, herdenkingsmunten per jaar mag slaan.

Anders dan bankbiljetten vallen euromunten nog steeds onder de nationale bevoegdheid en niet onder die van de ECB. Een land van het eurogebied dat een herdenkingsmunt van €2 wil uitgeven, dient de Europese Commissie daarover te informeren. Eurolanden melden dit niet aan de ECB. De Commissie publiceert de informatie in het meertalige Publicatieblad van de EU (C-serie).

UitgavesBewerken

  Zie Lijst van herdenkingsmunten van € 2 voor een volledig overzicht van alle herdenkingsmunten.
 
 29 tot en met 32 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 25 tot en met 28 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 21 tot en met 24 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 17 tot en met 20 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 13 tot en met 16 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 9 tot en met 12 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 5 tot en met 8 €2 herdenkingsmunten uitgegeven
 geen deel van de Eurozone

Sinds de invoering in 2004 tot en met heden hebben alle drieëntwintig eurozone-landen een eigen herdenkingsmunt van 2 euro uitgegeven.
Griekenland was in mei 2004 het eerste land dat, ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene, van de mogelijkheid gebruikmaakte een 2 euro-herdenkingsmunt uit te geven. Cyprus sloot in november 2017 met de uitgifte van een eigen nationale 2 euro-herdenkingsmunt met als thema Paphos, culturele hoofdstad van Europa de rij. Finland, Luxemburg en Italië zijn momenteel de landen die de meeste herdenkingsmunten van 2 euro hebben uitgegeven terwijl Cyprus er het minste heeft uitgegeven.

Voor 2021 is van 18 landen bekend dat zij in dat jaar een nationale herdenkingsmunt van 2 euro willen uitgeven. Dit zijn België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje en Vaticaanstad. Hierbij kan worden aangetekend dat België, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, San Marino en Vaticaanstad te kennen hebben gegeven 2 nationale €2-herdenkingsmunten uit te zullen geven, terwijl Nederland en Oostenrijk al bekend hebben gemaakt in 2021 geen nationale herdenkingsmunt van 2 euro uit te zullen geven. Van de overige landen is nog niets bekend.

Gemeenschappelijke uitgiftesBewerken

In 2007 verscheen de eerste gemeenschappelijke uitgifte van een 2 euroherdenkingsmunt. Het thema van de munt heeft de viering van 50 jaar Verdrag van Rome. Alle EU-landen uit de eurozone namen deel aan deze uitgifte. Slovenië dat per 1 januari 2007 toetrad tot de eurozone deed ook mee aan de uitgifte. Uitgezonderd waren de ministaatjes San Marino, Vaticaanstad en Monaco, die geen lid zijn van de EU, maar wel hun eigen euromunten mogen slaan. Zie ook Herdenkingsmunten 50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome.

In 2009 is er een tweede gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar EMU. Alle EU-landen uit de eurozone namen deel aan deze gemeenschappelijke uitgifte. Zelfs Slowakije, dat pas per 1 januari 2009 de euro invoerde, heeft gelijk met de gemeenschappelijke herdenkingsmunt meegedaan en bracht hierdoor in 2009 twee herdenkingsmunten van 2 euro uit. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben niet deelgenomen. Zie ook Herdenkingsmunten 10 jaar EMU.

Begin 2012 is er een derde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar Euro. Alle 17 EU-landen uit de eurozone hebben aan deze gemeenschappelijke uitgifte deelgenomen. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben, omdat zij geen lid zijn van de EU, wederom niet deelgenomen. Hoewel San Marino in 2012 een herdenkingsmunt van € 2 heeft uitgegeven met hetzelfde thema en een vrijwel identiek ontwerp (slechts het lettertype verschilt) wordt deze niet tot de gemeenschappelijke uitgifte gerekend maar als een nationale herdenkingsmunt van € 2 beschouwd. Zie ook Herdenkingsmunten 10 jaar Euro.

Op 22 januari 2013 hebben Frankrijk en Duitsland een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven met als thema 50 jaar Frans-Duits vriendschapsverdrag (Élysée-verdrag).

In de tweede helft van 2015 is een vierde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven met als thema 30 jaar Europese vlag. Alle 19 EU-landen uit de eurozone hebben aan deze uitgifte deelgenomen. Zoals gewoonlijk hebben de ministaatjes Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra, omdat zij geen lid zijn van de EU, niet deelgenomen aan deze uitgifte. Zie ook Herdenkingsmunten 30 jaar Europese vlag.

Op 31 januari 2018 hebben Letland, Estland en Litouwen een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven die is gewijd aan de oprichting van de drie onafhankelijke staten 100 jaar geleden.[1]

Op 10 oktober 2019 hebben Frankrijk en Duitsland wederom een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, ditmaal met als thema de 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

In 2022 zal er weer een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 worden uitgegeven. Deze vijfde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 zal in het teken staan van het 35-jarig bestaan van het ERASMUS-programma. Alle 19 EU-landen uit de eurozone zullen weer aan deze uitgifte deelnemen terwijl de ministaatjes Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra, omdat zij geen lid zijn van de EU, ook aan deze uitgifte niet zullen deelnemen. Zie ook Herdenkingsmunten 35-jarig bestaan ERASMUS-programma

Luxemburgse DynastieserieBewerken

Luxemburg geeft vanaf 2004 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit met als thema de Groothertogelijke Dynastie. In zowel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 als 2021 heeft Luxemburg zelfs twee 2 euro herdenkingsmunten uit deze serie uitgegeven. Zie ook Luxemburgse dynastieserie

Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik DeutschlandBewerken

Duitsland geeft in de periode van 2006 tot en met 2022 Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (De 16 deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland) uit. Oorspronkelijk zouden in totaal zestien 2 euro herdenkingsmunten (ieder jaar één) worden uitgegeven die gezamenlijk alle deelstaten van Duitsland vertegenwoordigen.

Elke munt heeft als onderwerp een karakteristiek gebouw uit de betreffende deelstaat als afbeelding op de nationale zijde. Zo heeft de munt van Berlijn Slot Charlottenburg als ontwerp. Het jaar van uitgifte valt voor iedere deelstaat samen met het jaar waarin die deelstaat het voorzitterschap van de Bondsraad voert. Doordat er een wijziging is gekomen in de volgorde van het voorzitterschap van de Bondsraad is, om herhaling te vermijden, in 2019 een €2 herdenkingsmunt uitgegeven ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van de Bondsraad. Ook deze uitgave is een integraal onderdeel van deze serie, waardoor deze uit zeventien munten zou bestaan.

In 2021 is besloten dat de serie na 2022 zal worden voortgezet - met een ongewijzigd thema en er vanaf 2023 een nieuwe reeks van 2 euro herdenkingsmunten zal worden uitgegeven die de regionale kenmerken van de deelstaten zullen belichten.[2]

Spanje serie UNESCO Wereld ErfgoedlijstBewerken

Spanje geeft vanaf 2010 jaarlijks een nationale 2 euroherdenkingsmunt uit met als afbeelding een Spaans werelderfgoed, welke op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Zie ook Spaanse UNESCO-Werelderfgoedlijstserie.

Malta serie Constitutionele GeschiedenisBewerken

Malta heeft in de periode van 2011 tot en met 2015 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met als thema een belangrijke gebeurtenis in de constitutionele geschiedenis van het land. Zie ook Maltese Constitutionele Geschiedenis-serie.

Malta serie "Door kinderen met solidariteit"Bewerken

Malta heeft in de periode van 2016 tot en met 2020 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven in het kader van een project voor maatschappelijke verantwoordelijkheid met als titel "Door Kinderen Met Solidariteit". Zie ook Maltese Door kinderen met solidariteit-serie.

Letland serie Historische en Culturele Regio'sBewerken

Letland heeft in de periode van 2016 tot en met 2018 vier nationale 2 euro herdenkingsmunten uitgegeven met de historische en culturele regio's als thema. Zie ook Letse Historische en Culturele Regio's-serie.

Malta serie Prehistorische TempelsBewerken

Malta geeft in de periode van 2016 tot en met 2022 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit die gewijd zal zijn aan een van de verschillende prehistorische tempels die zich op het eiland bevinden. Zie ook Maltese Prehistorische Tempels-serie.

Litouwen serie Etnografische Regio'sBewerken

Litouwen geeft vanaf 2019 vijf nationale 2 euro herdenkingsmunten uit met de etnografische regio's als thema. Zie ook Litouwse Etnografische Regio's-serie

Frankrijk serie Olympische Zomerspelen van 2024 in ParijsBewerken

Frankrijk zal vanaf 2021 tot en met 2024 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uitgeven met de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs als thema.

Overzicht landenBewerken

Land Uitgaves 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nat. VvR Nat. EMU Nat. EURO Nat. EV Nat. EP
  Andorra 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  België 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cyprus 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Duitsland 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Estland 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Finland 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frankrijk 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Griekenland 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ierland 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Italië 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Letland 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Litouwen 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Luxemburg 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Malta 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Monaco 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nederland 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oostenrijk 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Portugal 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  San Marino 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Slovenië 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Slowakije 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Spanje 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vaticaanstad 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal 411 6 8 7 7 13 10 9 16 12 16 13 17 23 27 28 19 32 32 36 32 34 29 13 19 5 3 2
  ja
  nog geen lid van de eurozone
  nee
  gepland

Nat. = Nationale uitgaves
VvR = Herdenkingsmunten 50 jaar Verdrag van Rome
EMU = Herdenkingsmunten 10 jaar Europese Monetaire Unie
EURO = Herdenkingsmunten 10 jaar Euro als munt en bankbiljet
EV = Herdenkingsmunten 30 jaar Europese vlag
EP = Herdenkingsmunten 35 jaar ERASMUS-programma

Hoewel de nominale waarde van de herdenkingsmunten vaststaat, is de handelswaarde, als gevolg van verzamelwoede, vaak hoger. De handelswaarde van de munten beweegt zich doorgaans tussen de 3 en 50 euro voor een 2 euro herdenkingsmunt in ongecirculeerde kwaliteit. De herdenkingsmunten van Andorra kennen zelfs een handelswaarde van doorgaans 20 tot 90 euro, de herdenkingsmunten van San Marino van 25 tot 160 euro, de herdenkingsmunten van Vaticaanstad van 30 tot 275 euro en de herdenkingsmunten van Monaco van 5 tot zelfs ruim boven de 3000 euro.

Elke keer dat er een nieuwe munt uitkomt, brengt de EU in het publicatieblad van de Europese Unie een officieel bericht uit om de uitgave van de munt bekend te maken.

Externe linksBewerken