Herdenkingsmunten van € 2

Wikimedia-lijst

Herdenkingsmunten van € 2 zijn speciaal uitgegeven 2 euromunten die een belangrijke gebeurtenis, of persoon, herdenken. Sinds 2004, zijn er verschillende van deze herdenkingsmunten uitgegeven.

Regels en voorwaardenBewerken

Op 15 oktober 2003 maakte de Europese Raad bekend dat vanaf 1 januari 2004 elk land in de eurozone het recht zou krijgen om herdenkingsmunten te slaan. De navolgende voorwaarden werden gesteld:

  • Ieder land mag per jaar slechts één, eigen, herdenkingsmunt slaan.
  • Enkel de nationale zijde van de munt mag nieuw ontworpen worden.
  • De gemeenschappelijke zijde mag niet worden veranderd.
  • De oplage mag niet hoger zijn dan:
    • maximaal 0,1% van het totaal aantal geslagen €2-munten in de gehele eurozone. Deze limiet kan echter stijgen tot 2,0% wanneer de gebeurtenis of persoon die wordt herdacht van groot belang wordt geacht. Als het desbetreffende land de limiet van 2,0% hanteert, mogen in de daaropvolgende vier jaar echter geen andere herdenkingsmunten worden uitgegeven.
    • maximaal 5,0% van het totaal aantal geslagen 2 euromunten van het land in kwestie.

Op 3 juni 2005 besloot de Europese Unie extra eisen te stellen aan de uit te geven herdenkingsmunten:

  • Het land dat de munt uitgeeft, moet zich op de nationale zijde op de een of andere manier identificeren. Bijvoorbeeld met de landsnaam of een signatuur. Ook mag de waarde van de munt (€ 2) niet worden afgedrukt op de nationale zijde, omdat die al is aangegeven op de gemeenschappelijke zijde.

Deze aanvullende regels zijn van kracht voor ontwerpen vanaf 2006 en waren nodig omdat bijvoorbeeld Griekenland in 2004 de waarde van de munt op de nationale zijde had vermeld.

De Europese Unie heeft overigens op 4 juli 2012 besloten dat vanaf 17 augustus 2012 ieder land twee, eigen, herdenkingsmunten per jaar mag slaan.

Anders dan bankbiljetten vallen euromunten nog steeds onder de nationale bevoegdheid en niet onder die van de ECB. Een land van het eurogebied dat een herdenkingsmunt van €2 wil uitgeven, dient de Europese Commissie daarover te informeren. Eurolanden melden dit niet aan de ECB. De Commissie publiceert de informatie in het meertalige Publicatieblad van de EU (C-serie).

UitgavesBewerken

  Zie Lijst van herdenkingsmunten van € 2 voor een volledig overzicht van alle herdenkingsmunten.
 

 25 tot en met 28 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 21 tot en met 24 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 17 tot en met 20 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 13 tot en met 16 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 9 tot en met 12 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 5 tot en met 8 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 1 tot en met 4 €2 herdenkingsmunten uitgegeven

 geen deel van de Eurozone

Sinds de invoering in 2004 tot en met heden hebben alle drieëntwintig eurozone-landen een eigen herdenkingsmunt van 2 euro uitgegeven.
Griekenland was in mei 2004 het eerste land dat, ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene, van de mogelijkheid gebruikmaakte een 2 euro-herdenkingsmunt uit te geven. Cyprus sloot in november 2017 met de uitgifte van een eigen nationale 2 euro-herdenkingsmunt met als thema Paphos, culturele hoofdstad van Europa de rij. Finland, Luxemburg en Italië zijn momenteel de landen die de meeste herdenkingsmunten van 2 euro hebben uitgegeven terwijl Cyprus er het minste heeft uitgegeven.

Voor 2020 is van 17 landen bekend dat zij in dat jaar een nationale herdenkingsmunt van 2 euro willen uitgeven. Dit zijn Andorra, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje en Vaticaanstad. Hierbij kan worden aangetekend dat Andorra, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, San Marino en Vaticaanstad te kennen hebben gegeven 2 nationale €2-herdenkingsmunten uit te zullen geven. Oostenrijk en Nederland hebben inmiddels bekendgemaakt in 2020 geen nationale herdenkingsmunt van 2 euro uit te zullen geven.Van de overige landen is nog niets bekend.

Gemeenschappelijke uitgiftesBewerken

In 2007 verscheen de eerste gemeenschappelijke uitgifte van een 2 euroherdenkingsmunt. Het thema van de munt heeft de viering van 50 jaar Verdrag van Rome. Alle EU-landen uit de eurozone namen deel aan deze uitgifte. Slovenië dat per 1 januari 2007 toetrad tot de eurozone deed ook mee aan de uitgifte. Uitgezonderd waren de ministaatjes San Marino, Vaticaanstad en Monaco, die geen lid zijn van de EU, maar wel hun eigen euromunten mogen slaan. Zie ook Herdenkingsmunten 50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome.

In 2009 is er een tweede gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar EMU. Alle EU-landen uit de eurozone namen deel aan deze gemeenschappelijke uitgifte. Zelfs Slowakije, dat pas per 1 januari 2009 de euro invoerde, heeft gelijk met de gemeenschappelijke herdenkingsmunt meegedaan en bracht hierdoor in 2009 twee herdenkingsmunten van 2 euro uit. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben niet deelgenomen. Zie ook Herdenkingsmunten 10 jaar EMU.

Begin 2012 is er een derde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, met als thema de viering van 10 jaar Euro. Alle 17 EU-landen uit de eurozone hebben aan deze gemeenschappelijke uitgifte deelgenomen. De ministaatjes Vaticaanstad, Monaco en San Marino hebben, omdat zij geen lid zijn van de EU, wederom niet deelgenomen. Hoewel San Marino in 2012 een herdenkingsmunt van € 2 heeft uitgegeven met hetzelfde thema en een vrijwel identiek ontwerp (slechts het lettertype verschilt) wordt deze niet tot de gemeenschappelijke uitgifte gerekend maar als een nationale herdenkingsmunt van € 2 beschouwd. Zie ook Herdenkingsmunten 10 jaar Euro.

Op 22 januari 2013 hebben Frankrijk en Duitsland een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven met als thema 50 jaar Frans-Duits vriendschapsverdrag (Élysée-verdrag).

In de tweede helft van 2015 is een vierde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven met als thema 30 jaar Europese vlag. Alle 19 EU-landen uit de eurozone hebben aan deze uitgifte deelgenomen. Zoals gewoonlijk hebben de ministaatjes Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra, omdat zij geen lid zijn van de EU, niet deelgenomen aan deze uitgifte. Zie ook Herdenkingsmunten 30 jaar Europese vlag.

Op 31 januari 2018 hebben Letland, Estland en Litouwen een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven die is gewijd aan de oprichting van de drie onafhankelijke staten 100 jaar geleden.[1]

Op 10 oktober 2019 hebben Frankrijk en Duitsland wederom een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven, ditmaal met als thema de 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

In 2022 zal er weer een gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 worden uitgegeven. Deze vijfde gemeenschappelijke herdenkingsmunt van € 2 zal in het teken staan van het 35-jarig bestaan van het ERASMUS-programma. Alle 19 EU-landen uit de eurozone zullen weer aan deze uitgifte deelnemen terwijl de ministaatjes Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra, omdat zij geen lid zijn van de EU, ook aan deze uitgifte niet zullen deelnemen.

Luxemburgse DynastieserieBewerken

Luxemburg geeft vanaf 2004 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit met als thema de Groothertogelijke Dynastie. In zowel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 als 2019 heeft Luxemburg zelfs twee 2 euro herdenkingsmunten uit deze serie uitgegeven. Zie ook Luxemburgse dynastieserie

Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik DeutschlandBewerken

Duitsland geeft in de periode van 2006 tot en met 2022 Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (De 16 deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland) uit. In totaal zestien herdenkingsmunten (ieder jaar één) die gezamenlijk alle deelstaten van Duitsland vertegenwoordigen.

Elke munt heeft als onderwerp een karakteristiek gebouw uit de betreffende deelstaat als afbeelding op de nationale zijde. Zo heeft de munt van Berlijn Slot Charlottenburg als ontwerp. Het jaar van uitgifte valt voor iedere deelstaat samen met het jaar waarin die deelstaat het voorzitterschap van de Bondsraad voert. Doordat er een wijziging is gekomen in de volgorde van het voorzitterschap van de Bondsraad is, om herhaling te vermijden, in 2019 een €2 herdenkingsmunt uitgegeven ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van de Bondsraad. Deze uitgave is een integraal onderdeel van deze serie, waardoor deze uit zeventien munten zal bestaan.

Spanje serie UNESCO Wereld ErfgoedlijstBewerken

Spanje geeft vanaf 2010 jaarlijks een nationale 2 euroherdenkingsmunt uit met als afbeelding een Spaans werelderfgoed, welke op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Zie ook Spaanse UNESCO-Werelderfgoedlijstserie.

Malta serie Constitutionele GeschiedenisBewerken

Malta heeft in de periode van 2011 tot en met 2015 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven met als thema een belangrijke gebeurtenis in de constitutionele geschiedenis van het land. Zie ook Maltese Constitutionele Geschiedenis-serie.

Malta serie "Door kinderen met solidariteit"Bewerken

Malta geeft in de periode van 2016 tot en met 2020 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit in het kader van een project voor maatschappelijke verantwoordelijkheid met als titel "Door Kinderen Met Solidariteit". Zie ook Maltese Door kinderen met solidariteit-serie.

Letland serie Historische en Culturele Regio'sBewerken

Letland heeft in de periode van 2016 tot en met 2018 vier nationale 2 euro herdenkingsmunten uitgegeven met de historische en culturele regio's als thema. Zie ook Letse Historische en Culturele Regio's-serie.

Malta serie Prehistorische TempelsBewerken

Malta geeft in de periode van 2016 tot en met 2022 jaarlijks een nationale 2 euro herdenkingsmunt uit die gewijd zal zijn aan een van de verschillende prehistorische tempels die zich op het eiland bevinden. Zie ook Maltese Prehistorische Tempels-serie.

Litouwen serie Etnografische Regio'sBewerken

Litouwen zal vanaf 2019 vijf nationale 2 euro herdenkingsmunten uitgeven met de etnografische regio's als thema. Zie ook Litouwse Etnografische Regio's-serie

Overzicht landenBewerken

Land Uitgaves 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nat. VvR Nat. EMU Nat. EURO Nat. EV Nat. EP
  Andorra 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  België 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cyprus 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Duitsland 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estland 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Finland 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frankrijk 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Griekenland 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ierland 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Italië 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Letland 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Litouwen 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Luxemburg 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Malta 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Monaco 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nederland 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oostenrijk 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Portugal 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  San Marino 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Slovenië 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Slowakije 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spanje 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vaticaanstad 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 371 6 8 7 7 13 10 9 16 12 16 13 17 23 27 28 19 32 32 36 32 30 10 4 19

  ja

  nog geen lid van de eurozone

  nee

  gepland

Nat. = Nationale uitgaves
VvR = Herdenkingsmunten 50 jaar Verdrag van Rome
EMU = Herdenkingsmunten 10 jaar Europese Monetaire Unie
EURO = Herdenkingsmunten 10 jaar Euro als munt en bankbiljet
EV = Herdenkingsmunten 30 jaar Europese vlag
EP = Herdenkingsmunten 35 jaar ERASMUS-programma

Hoewel de nominale waarde van de herdenkingsmunten vaststaat, is de handelswaarde, als gevolg van verzamelwoede, vaak hoger. De handelswaarde van de munten beweegt zich doorgaans tussen de 3 en 50 euro voor een 2 euro herdenkingsmunt in ongecirculeerde kwaliteit. De herdenkingsmunten van San Marino kennen zelfs een handelswaarde van doorgaans 25 tot 200 euro, de herdenkingsmunten van Vaticaanstad van 30 tot 300 euro en de herdenkingsmunten van Monaco van 5 tot zelfs boven de 1500 euro.

Elke keer dat er een nieuwe munt uitkomt, brengt de EU in het publicatieblad van de Europese Unie een officieel bericht uit om de uitgave van de munt bekend te maken.

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken

Euro
Hoofdpagina's:euro · euromunten · eurobankbiljetten · eurozone · euroteken · euro-herdenkingsmunt · herdenkingsmunten van € 2 · meerwaardeherdenkingsmunten
Gerelateerde pagina's:ding flof bips · Eonia · Euribor · ECB · Stabiliteits- en Groeipact
Geschiedenis:Europees Monetair Systeem (I: ECU, II: WKM, III: WKM II, IV: EMU) · Europees Monetair Instituut
Eurozone:EU: België · Cyprus · Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk · Griekenland · Ierland · Italië · Letland · Litouwen · Luxemburg · Malta · Nederland · Oostenrijk · Portugal · Slovenië · Slowakije · Spanje
Niet-EU (met akkoord): Andorra · Monaco · San Marino · Vaticaanstad
Niet-EU (zonder akkoord): Kosovo · Montenegro
EU-lidstaten die euro gaan invoeren:Bulgarije · Hongarije · Kroatië · Polen · Roemenië · Tsjechië · Zweden
EU-lidstaten met uitzonderingsbepaling:Denemarken · Verenigd Koninkrijk
Pre-euro munteenheden:ECU · Belgische frank · Cypriotisch pond · Duitse mark · Estische kroon · Finse mark · Franse frank · Griekse drachme · Iers pond · Italiaanse lire · Letse lats · Litouwse litas · Luxemburgse frank · Maltese lire · Monegaskische frank · Nederlandse gulden · Oostenrijkse schilling · Portugese escudo · San Marinese lire · Sloveense tolar · Slowaakse kroon · Spaanse peseta · Vaticaanse lire
Resterende munteenheden WKM II: Deense kroon
Resterende munteenheden EU: Brits pond · Bulgaarse lev · Gibraltarees pond · Hongaarse forint · Kroatische kuna · Poolse złoty · Roemeense leu · Tsjechische kroon · Zweedse kroon