Helpdesk

Een helpdesk is een locatie of persoon waar veelal telefonisch of per e-mail vragen kunnen worden gesteld, storingen kunnen worden gemeld of advies kan worden verkregen over een bepaald product of service. Helpdesks kunnen grofweg in twee categorieën ingedeeld worden:

  1. Informatieve helpdesks: Bijvoorbeeld het informatienummer van een producent van consumptieartikelen.
  2. Technische helpdesks: Hier worden vragen en storingen behandeld op ICT-gebied.

Een manier om de infrastructuur te beheersen is Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

Binnen ITIL worden incidenten gemeld aan de servicedesk, die optreedt als Single Point of Contact (SPOC); de servicedesk registreert de zogenaamde incidenten en geeft die door aan de diverse helpdesks. Deze koppelen de voortgang weer terug naar de servicedesk.

Beide vormen worden steeds vaker uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. In een bedrijfsorganisatie is de helpdesk vaak onderdeel van de afdeling die belast is met het systeembeheer.

HelpdeskfraudeBewerken

Het zich voordoen als medewerker van een helpdesk om zo toegang te krijgen tot de computer van iemand wordt helpdeskfraude genoemd.

Zie ookBewerken