Hoofdmenu openen

De titel Held van Indonesië (Indonesisch: Pahlawan Nasional Indonesia) is een eerbewijs dat door de president van Indonesië bij decreet en postuum wordt toegekend.

Wie zijn de heldenBewerken

De helden, inmiddels 144 mannen en 12 vrouwen, komen uit alle delen van de Indonesische archipel, van Atjeh in het westen tot Papua in het oosten. Zij vertegenwoordigen talloze etniciteiten, zoals Indonesiërs, etnisch Chinezen, en Euraziaten. Er zijn guerrilla's bij, ministers, soldaten, mensen van koninklijken bloede, journalisten, en een bisschop. President Soekarno maakte de 17e-eeuwse Soesoehoenan Agoeng de Grote een "Held van Indonesië" voor zijn strijd tegen de VOC. Ook bijvoorbeeld Si Singamangaraja XII, Mangkoenegara I, Soerapati (Untung Suropati), Teukoe Oemar, Cut Nyak Meutia, Cut Nyak Dhien, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, Pattimura (Thomas Matulessy), Diponegoro, Raden Adjeng Kartini, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Ernest Douwes Dekker (Danoedirdja Setiaboeddhi) en de Nederlands-Chinese John Lie ontvingen deze titel.

CriteriaBewerken

De onderscheiding wordt toegekend voor acties die ofwel heldhaftig zijn – gedefinieerd als "actuele daden die voor altijd herinnerd, en als voorbeeld gezien kunnen worden door andere burgers" – of voor "buitengewone diensten aan het land en het volk". Het ministerie van Sociale Zaken geeft de volgende zeven criteria waaraan een individu moet voldoen:

  • Een Indonesisch burger die overleden is en, gedurende zijn of haar leven, een gewapende strijd leidde of een concept of product creëerde dat nuttig was voor het land;
  • De strijd voortzette gedurende zijn of haar hele leven en een prestatie leverde die uit steeg boven alle verplichtingen;
  • Een verregaande impact had door zijn of haar acties;
  • Een hoge mate van vaderlandslievendheid heeft getoond;
  • Van respectabel karakter en goede moraal was;
  • Zich nooit aan zijn of haar vijanden overgaf; en
  • Nooit een daad verrichtte die een smet wierp op zijn of haar nalatenschap.

Wettelijk kaderBewerken

Het wettelijk kader voor de titel, aanvankelijk genaamd Held van de Nationale Onafhankelijkheid (Pahlawan Kemerdekaan Nasional), werd ingesteld bij Presidentieel Besluit No. 241 in 1958 en voor het eerst toegekend op 30 augustus 1959 aan de schrijver/politicus Abdul Muis, die de maand daarvoor was overleden. Deze titel werd gehanteerd gedurende de rest van Soekarno's bewind. Toen Soeharto midden jaren zestig aan de macht kwam, kreeg de titel zijn huidige naam. Speciale titels op het niveau van Nationale Held zijn ook toegekend: “Held van de Revolutie” (Pahlawan Revolusi) in 1965 aan tien slachtoffers van de mislukte coup van 30 september, en Soekarno en voormalig vicepresident Mohammed Hatta kregen in 1988 de titel Proclamatie Held (Pahlawan Proklamasi) voor hun rol in het leiden van de Proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid.