Heemwerd

onderdeel van de wijk Reitdiep in de stad Groningen
De Boog van Heemwerd

Heemwerd is het meest westelijke onderdeel van de wijk Reitdiep in het uiterste noordwesten van de stad Groningen. Het ligt tussen de Friesestraatweg, de Professor Uilkensweg en de Hogeweg.

Opvallend detail aan de straatnamen is deze allemaal eindigen op "werd".

Het meest kenmerkende onderdeel wordt gevormd door de Boog van Heemwerd aan de weg Barnwerd (parallelweg van de Professor Uilkensweg).

Heemwerd was ook een voormalige onbehuisde wierde bij Wirdum (Groningen). Nauw verwant is de plaatsnaam Hemert, in de middeleeuwen ook wel Heemwerd genoemd, met dezelfde wortel -heem (huis).