Waterschap

organisatie voor waterbeheer
(Doorverwezen vanaf Heemraadschap)

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. De waterschappen in Nederland met een zeewerende taak heten hoogheemraadschap.

NederlandBewerken

  Zie Waterschap (Nederland) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Vaak wordt de vergissing gemaakt met Rijkswaterstaat dat o.a. verantwoordelijk is voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar door middel van de waterschapsverkiezingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf (of watergraaf als er geen noemenswaardige dijken in het waterschap aanwezig zijn) en portefeuillehouders. In geval van een hoogheemraadschap worden deze ook vaak (hoog)heemraden genoemd.

BelgiëBewerken

VlaanderenBewerken

  Zie Waterschap (Vlaanderen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een waterschap in Vlaanderen vormt een overlegstructuur waarin de verschillende waterbeheerders binnen dat gebied samenkomen om hun decretale taken te volbrengen en om lokale aangelegenheden in verband met water te bespreken.

  Zie Watering (bestuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een watering of polder is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht zijn ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening enzovoorts belangrijke onderdelen van het beleid van polders en wateringen.

FrankrijkBewerken

Frankrijk kent zes Agences de l'eau (wateragentschappen) die overeenkomen met de zes grote stroomgebieden in Frankrijk.

FilipijnenBewerken

De National Water Resources Board die in 1976 is opgericht coördineert het beleid van de verschillende overheidsorganen omtrent waterhuishouding in de Filipijnen.

Verenigd KoninkrijkBewerken

De Internal drainage board is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de afwatering in bepaalde gebieden in Engeland en Wales.

Zuid-AfrikaBewerken

De Water Board beheert dammen, drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur in Zuid-Afrika. Daarnaast assisteert ze ook de lokale overheid omtrent waterhuishouding.