Harry Frankfurt

Amerikaans filosoof

Harry Gordon Frankfurt (Langhorne, Pennsylvania, 29 mei 1929) is een Amerikaans filosoof en emeritus hoogleraar aan Princeton University. Hij geldt als een specialist op het gebied van ethiek, filosofie van de geest, handelingstheorie en het zeventiende-eeuws rationalisme. Door zijn goed verkochte essay On Bullshit (1985/2005), een filosofische verhandeling over het begrip kletspraat, verwierf hij (inter)nationale bekendheid. Als pendant schreef hij een jaar later het essay On Truth, waarin hij de afnemende waardering voor waarheid onderzoekt.

Frankfurt behaalde zijn doctorgraad in 1954 aan Johns Hopkins University. Hij was daarna verbonden aan Rockefeller University en Yale University alvorens een leerstoel aan Princeton te aanvaarden. Met zijn werk over Descartes en zijn essays over de vrije wil ontwikkelde hij zich tot een van de meest vooraanstaande Amerikaanse filosofen van de twintigste eeuw. Op het gebied van zijn studies over de vrije wil, ontwikkelde hij gedachtenexperimenten die bekend zijn geworden als de Frankfurt Cases: experimenten die aannemelijk maken dat een persoon in een bepaalde situatie niet anders kon handelen dan hij deed, terwijl we desalniettenmin geneigd zijn te veronderstellen dat hij uit vrije wil handelde.

WerkenBewerken