Voor de plaats Haran of Charan, zie Harran (stad)

Haran of Charan (הָרָן, Hārān) is de naam van drie personen in de Hebreeuwse Bijbel:

  1. Zoon van Terach, broer van Abraham en vader van Lot.[1] Haran stierf toen zijn vader Terach nog leefde, in zijn geboortestad Ur van de Chaldeeën.[2] Haran had twee dochters: Milka, die met haar oom Nahor was getrouwd, en Jiska.[3]
  2. Zoon van Kaleb en zijn bijvrouw Efa en vader van Gazez.[4]
  3. Zoon van Simi, de Leviet uit de familie van de Gersonieten en werd in het begin van Salomo's regering telling van de Levieten genoemd.[5]