Hoofdmenu openen

Handelsregister

door de overheid gehouden register

Het Handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. In Nederland is het register geregeld in de Handelsregisterwet[1] van 22 maart 2007 (ingangsdatum 1 januari 2008).

In Nederland is voor de uitvoering van het handelsregister de Kamer van Koophandel verantwoordelijk, in België een Erkend Ondernemingsloket. In België verdwijnt de benaming om plaats te maken voor "Kruispuntbank van Ondernemingen".

NederlandBewerken

Het handelsregister wordt geregeld in de Handelsregisterwet, en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Aangezien de overheid deze basisregistraties verplicht gaat gebruiken, hoeven ingeschrevenen nog maar eenmaal hun gegevens te verstrekken. Het doel van het register is rechtszekerheid te bieden bij het zakendoen. Daartoe zijn alle ondernemingen verplicht om hun kerngegevens in het register in te schrijven. Met name gaat het in Nederland over zetel, eigendomsgegevens, bevoegdheidsgegevens en financiële gegevens. Ook eenmanszaken in de landbouw, vrije beroepsbeoefenaren, ministeries, gemeenten, verenigingen en stichtingen met volledige rechtspersoonlijkheid staan er sinds 2010 in. De gegevens zijn openbaar en tegen betaling op te vragen.[2]

De Nederlandse wet bepaalt dat deze ingeschreven gegevens "waar" zijn, dat wil zeggen dat een zakenpartner blind mag vertrouwen op de juridische juistheid van deze gegevens. Dit levert zowel juridische als een zekere mate van financiële bescherming op. Het blind vertrouwen wordt beperkt indien de zakenpartner weet dat de gegevens incorrect waren. Dit dient door de wederpartij aangetoond te worden.

Voor prostituees die zich moeten inschrijven (zoals de raamprostituees in Amsterdam) kan dit ongunstig zijn. Een versluierende term voor het werk is niet toegestaan.

GeschiedenisBewerken

Op 28 mei 2010 heeft de Kamer van Koophandel het "Nieuwe Handelsregister" (nu weer gewoon "Handelsregister" genoemd) officieel in gebruik genomen. Het was niet een kopie van de bestaande database, maar een vernieuwing van en uitbreiding op het 'oude' systeem, met meer functies, en nu deel uitmakend van het stelsel van basisregistraties. Door toevoeging van nieuwe groepen groeide het aantal ingeschrevenen met 15%.

BelgiëBewerken

Het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, bevat van iedere handels-of ambachtsonderneming, de naam, handelsnaam, bedrijfszetel(s) en activiteit(en). Bij ieder item hoort ook een begin- en einddatum. Voor wat betreft de rechtspersonen (vennootschappen), vermeldt het register ook de bestuurders en de personen die belast werden met het dagelijkse bestuur. Tevens wordt aangegeven wie het bewijs heeft geleverd van de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of de beroepsbekwaamheid.

Externe linksBewerken