Haags Montessori Lyceum

school in Den Haag, Nederland

Het Haags Montessori Lyceum (HML) is een montessorischool voor voortgezet onderwijs aan de Nassau Bredastraat in Den Haag. Het HML is gebouwd op de plek waar voorheen de Haagse Dierentuin stond.

Algemeen

bewerken

Op het HML worden de richtingen vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium) gegeven. In het leerjaar 2011-2012 heeft het HML 910 leerlingen en 118 medewerkers. Het aantal leerlingen schommelt de afgelopen jaren rond de 850. Het bestuur van de school is in handen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden.

De helft van de leerlingen woont buiten Den Haag, sommige leerlingen reizen een uur of langer om op school te komen. Dit komt niet zo zeer door de onbereikbaarheid, maar door de onderwijsvorm, daardoor vervult de school een regiofunctie.

Lesmanieren

bewerken

Het HML is een montessorischool en daarom wordt vooral zelfstandig werken centraal gezet. Zo zijn er instructie-uren, in deze uren krijgt een leerling uitleg over het onderwerp wat er behandeld wordt. Vaak zijn I-uren (instructie-uren) klassikaal.

Daarnaast zijn er begeleiding-uren, vooral in deze uren is het belangrijk om zelfstandig te kunnen werken. Hierbij krijgt de leerling vaak aan het begin een korte opstarting maar daarna moet de leerling zelf doelen stellen en beslissen waarin hij wil werken.

Tussen de uren gaat er geen schoolbel, zodat leerlingen zelf 'de tijd bewaken/besteden' en daarmee zelfstandigheid ontwikkelen. Er zijn gedurende de dag zeven les- of begeleidingsuren van 60 minuten mogelijk. In de begeleidingsuren kan een leerling zelf bepalen welke les bij welke docent hij of zij volgt. Er zijn twee officiële pauzes, allebei zijn ze 30 minuten. Tussen het zesde tot het zevende is er nog een pauze van tien minuten.

Het lesjaar is opgedeeld in vier perioden van elk tien weken. De leerlingen krijgen geen rapport, ze moeten hun eigen cijfers bijhouden via Magister. Meestal krijgen de leerlingen ook feedback via peppels.

Leerlingen kunnen vanaf de eerste klas kiezen om Latijn te doen. Vanaf de tweede klas kan men dan ook Grieks doen.

Daarnaast is het mogelijk om op het HML mee te doen aan activiteiten van school die geen lessen zijn. Zo is er een debatteam, een MR, leerlingenraad, klankbordgroep enz.

Projecten

bewerken

Op het HML wordt veel gewerkt met projecten, die als doel hebben leerlingen te ondersteunen en aan te moedigen zelf op onderzoek te gaan en zo de lesstof te verrijken. Een paar bijzondere projecten staan hieronder beschreven.

Het Sint-Petersburgproject is een groot project met als kern een uitwisseling met School 204 uit Sint-Petersburg. Het loopt sinds 1988. Hieromheen hangen verschillende kleine projecten zoals een over politieke prenten, een met virtuele werelden (zie hieronder voor meer informatie) en een nieuw project over maatschappelijke verschillen en overeenkomsten.

Het virtuelewereldenproject is een door leerlingen opgezet project dat alle jaarlagen en niveaus doorbreekt. Er wordt gewerkt met een stuk software (Active Worlds) waarmee zelf virtuele werelden ingericht kunnen worden. Het wordt vaak gebruikt voor kunsttentoonstellingen. Een groep leerlingen van het HML en het Praedinius Gymnasium hebben in 2004 een eigen stichting opgericht waarmee ze andere scholen ondersteunen in het maken van deze virtuele werelden.[1]

Ook is er een computerbedrijf opgezet met steun van de school. Het is opgericht door leerlingen, destijds onderbouwleerlingen (1e-3e klas).

In het schooljaar 2005-2006 zijn de kunst-, sport- en scienceklas van start gegaan. Deze klassen zijn er om leerlingen die een speciale interesse hebben in de kunst, sport of respectievelijk bètavakken meer in die richting te kunnen bieden.

Locatie

bewerken

Waar nu het HML staat, stond vroeger de Haagse dierentuin. Het hoofdgebouw staat achter het Provinciehuis Zuid-Holland. Het gebouw ligt erg centraal. Het is makkelijk bereikbaar, ligt vlak bij het Station Den Haag Centraal. Vanwege de vele stakingen en evenementen op het Malieveld is er vaak geluidsoverlast. Sinds het jaar 2018 is er ook een bijgebouw op de Neuhuyskade. Dit gebouw ligt dichtbij het hoofdgebouw, op zo'n zeven minuten afstand. In dit gebouw worden nu de mavoklassen opgevangen.

Samenwerking

bewerken

Het HML werkt veel samen met andere scholen, hieronder staat een beknopt lijstje.

Inspectie en slagingspercentages

bewerken

De Onderwijsinspectie was in haar laatste rapport[(sinds) wanneer?] positief over de projecten op het HML, met name over het Digitaal verslag waarbij leerlingen samen met de docent hun eigen verslag schrijven. In 2004 waren de slagingspercentages als volgt: mavo 90%, havo 97%, vwo 83%.

De inspectie maakt zich er zorgen over dat de school structureel te weinig onderwijstijd aanbiedt. Verder laat de didactische variatie in de onderbouw te wensen over, faalt de registratie van de eigen opbrengsten waardoor de school onvoldoende zicht heeft op de eigen kwaliteit en niet goed verantwoording kan afleggen. Meer in het algemeen is het kwaliteitsbeleid te weinig tot ontwikkeling gekomen.

De inspectie heeft kritiek op de leslokalen, deze zijn 'vrij klein en soms te klein in verhouding tot de grootte van de klassen'. Daarbij werd wel opgemerkt dat er ook gewerkt kan worden in verschillende studieruimtes. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de klaslokalen waar mogelijk te vergroten.

In het nieuws

bewerken

Het Hamel Magazine, de schoolkrant van het HML, is uitgeroepen tot de beste schoolkrant van Nederland 2008 tijdens de twaalfde editie van de Nationale Schoolkrantdag.

Het winnende blad is volgens de jury "een zeer verzorgd en rijk geïllustreerd schoolblad met een gevarieerde inhoud en een prachtige afwisseling tussen schoolse en buitenschoolse onderwerpen. Serieuze onderwerpen komen aan bod, maar ook humor en human interest. Kenmerkend zijn ook de brutale interviews".[2]

Ook in 2011 wist het Hamel Magazine de prijs voor 'Beste schoolkrant van Nederland' binnen te slepen. In de 'Den Haag Editie' stonden interviews met bekende Hagenezen zoals Dennis Weening, Jennifer Ewbank, Dick Vierling en Marnix Rueb.

In november 2006 ontstond ophef over vermeend seksueel misbruik van een zestienjarige leerlinge in 2004 door een docent. Deze affaire haalde de voorpagina van de Telegraaf op 17 november 2006. Toen de affaire aan het licht kwam, kreeg de leraar toen hij moest opstappen een door de kantonrechter vastgesteld bedrag van 20.000 euro mee. Door de Telegraaf wordt het bedrag als gouden handdruk bestempeld, maar de school meldt dat het gaat om een outplacementtraject, wat gangbaar is voor vertrekkende werknemers. Het Bureau Onderwijsinspectie stelt in de krant dat sprake is van seksueel misbruik, ook al stemde het meisje zelf in met de verhouding. In een verklaring geeft de directie van de school aan dat volgens de geldende richtlijnen is gehandeld; de betreffende leraar is direct op non-actief geplaatst en er is, in tegenstelling tot wat in het krantenbericht wordt beweerd, wel degelijk aangifte gedaan bij de politie.

In 2022 kwam de school opnieuw in het nieuws nadat een geschiedenisdocent werd weggestuurd en veroordeeld wegens ontucht. Dit bleek al jarenlang te spelen.[3]

Bekende oud-leerlingen

bewerken
bewerken