Gyromagnetische verhouding

De gyromagnetische verhouding γ is in de natuurkunde de verhouding tussen magnetisch moment en impulsmoment. Soms wordt de term ook gebruikt voor verwante begrippen zoals de g-factor g, een dimensieloos getal.

Precessie met positieve en negatieve gyromagnetische verhouding

Klassieke natuurkundeBewerken

Voor een klassieke roterende ladingsverdeling geldt dat wanneer de massa m op dezelfde manier verdeeld is als de lading q, dat γ gegeven is door de verhouding van lading tot massa:

 

Dit wordt bewezen door het magnetische moment m te schrijven als het product van een lusstroom I en de oppervlakte van de cirkel A met straal r:

 

waar L het impulsmoment is.