Gustave De Breyne

politicus uit België (1828-1914)
Niet te verwarren met de socialistische politicus Gustave Breyne.

Gustave Adolphe Jean De Breyne, ook genaamd De Breyne-Dubois (Diksmuide, 14 maart 1828 - 2 mei 1914), was een Belgisch volksvertegenwoordiger.

LevensloopBewerken

De Breyne was een zoon van Pierre De Breyne, burgemeester van Diksmuide en van Emilie Peellaert. Hij trouwde met Céline Dubois.

Hij deed studies in de rechten aan de ULB (1851). Hij werd provincieraadslid van 1862 tot 1866 en gemeenteraadslid van Diksmuide van 1869 tot 1895.

In december 1869 werd hij verkozen tot liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Diksmuide maar bekleedde dit mandaat slechts tot in augustus 1870.

Hij was:

  • bestuurder van de Suikerfabriek van Diksmuide,
  • voorzitter van de Wateringen van Vladslo en van Woumenambacht.

PublictiesBewerken

LiteratuurBewerken

  • Willy VAN HILLE, Famille De Breyne de Dixmude, in: Tablettes des Flandres, Tome III, Brugge, 1950.
  • Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen, 1836-1921, Tielt, 1976.
  • Jan SCHEPENS, Gustave De Breyne, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel I, Torhout, 1984.
  • K. VANDEWALLE, De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., licentiaatsverhandeling (onuitgegeven), 1986.
  • Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996.