Hoofdmenu openen

Gustav Adolf Larsen (Tandjong Balei, Nederlands-Indië, 16 april 1911) was vooraf en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in fascistische bewegingen. Tijdens deze periode en hierna schreef de Nederlander verschillende publicaties.

Larsen was ook bekend onder de namen Gustav Adolf Larsen van Neerland of kortweg Larsen van Neerland. Hij was rond 1933 de partij-ideoloog van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond. Nadat deze partij uiteen was gevallen, werd hij tussen 1935 en 1941 lid van Zwart Front en haar opvolgster, Nationaal Front. Van deze laatste beweging was Larsen in de jaren 1940-1941 de jeugdleider. Hij publiceerde onder meer:

  • Vragen en antwoorden over het Nederlandsche Fascisme (Den Haag 1933)
  • Antwoorden op actueele vragen betreffende het Nederlandsch Volksfascisme (Den Haag 1933)
  • Trouw aan Nederland: antwoorden op actueele vragen ('s-Gravenhage, De Veste, 1942)

Na de oorlog verschenen nog:

  • Van Goor's Alphabetische plaatsnamenlijst van Nederland ('s-Gravenhage, Van Goor, 1948)
  • Aardrijkskundig vademecum voor de Benelux: Beknopte gids voor industrie, handel en toerisme (Den Haag, Van Goor, 1962)