Grootoosten van Luxemburg

obediëntie in Nederland

Het Grootoosten van Luxemburg (G.O.L.), in het Frans Grand Orient de Luxembourg en in het Duits Großorient von Luxemburg is een gemengde en a-dogmatische obediëntie van vrijmetselaarsloges met zetel in het Groothertogdom Luxemburg en afdelingen in België, Nederland en Duitsland.

Wezen Bewerken

Het Grootoosten van Luxemburg behoort tot de zogenaamde adogmatische of liberale strekking binnen de vrijmetselarij. Dat betekent dat zij niet werken vanuit een verplicht geloof in een opperwezen en de bijbel niet steeds in hun werkplaatsen aanwezig is. Ze stellen elk dogma of verplicht geloof in een geopenbaarde god af te wijzen. Het staat de leden vrij te geloven of niet. De grote meerderheid van de leden is atheïst of agnost. De gewetensvrijheid van de leden gaat voor hen boven alles. Deze loges staan een absolute scheiding van Kerk en Staat voor. Om die redenen noemen de Angelsaksische loges deze loges, die in België, Frankrijk, Spanje, Italië en Latijns-Amerika het overwicht binnen de vrijmetselarij vormen irregulier.

De waarden die hierbij centraal staan zijn de revolutionaire beginselen vrijheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en broederlijkheid. Dit vertaalt zich in een gerichtheid op universalisme en kosmopolitisme en een radicale verdediging van het concept van de rechten van de mens.

Geschiedenis Bewerken

In 1926 wordt de Grande Loge de Luxembourg (G.L.L.) opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er spanningen tussen de reguliere en irreguliere vrijmetselaars. Dit resulteert in de oprichting van het Grand Orient de Luxembourg op 26 november 1959 door de loge l'Espérance Luxembourg die exclusief openstaat voor mannelijke vrijmetselaars.

In 1968 komen de werkzaamheden tot een voorlopig einde. In 1969 begint de loge l'Espérance Luxembourg opnieuw haar werkzaamheden op soevereine basis. Op 2 oktober 1982 wordt de G.O.L. van Luxemburg heropgericht door drie loges, l'Espérance Luxembourg, Liberté Luxembourg en Tolérance Luxembourg. Een van de oprichtende loges is gemengd.

Vanuit l'Espérance Luxembourg wordt op 17 oktober 1987 een dochterloge opgericht, Tradition et Progrès Luxembourg. De moederloge verlaat het G.O.L. in 1990.

In 1991 wordt de loge Licht und Wahrheit Bonn in Duitsland lid van de G.O.L, gevolgd in 1999 door de loges Carpe Diem Heidelberg (Duitsland) en Montaigne Liège (België).

Op 22 januari 2005 treden de loges Fiat Lux Leeuwarden in Nederland en De Ruwe Kassei Gent in België toe tot de G.O.L. Op 20 oktober 2005 worden zij gevolgd door de Belgische loge Diogenes Turnhout en de Luxemburgse loge La Fayette Luxembourg

Organisatie Bewerken

Juridisch Bewerken

De obediëntie is een vereniging zonder winstoogmerk naar Luxemburgs recht. De hoofdzetel van de obediëntie is gevestigd in het tempelcomplex te Luxemburg stad.

Ook aanverwante initiatieven en afzonderlijke loges hebben het statuut van een rechtspersoon.

Structureel Bewerken

Het Grootoosten van Luxemburg is een Luxemburgse federatieve obediëntie van vrijmetselaarsloges wiens lidmaatschap inclusief voor mannelijke en / of vrouwelijke vrijmetselaars is.

Aangesloten loges Bewerken

Groothertogdom Luxemburg Bewerken

Luxemburg stad Bewerken

Duitsland Bewerken

Bonn Bewerken

Heidelberg Bewerken

België Bewerken

Gent Bewerken

Luik Bewerken

Turnhout Bewerken

  • Loge nummer 10: Diogenes (1984) - Nederlandstalig

Nederland Bewerken

Leeuwarden Bewerken

  • Loge nummer 8: Fiat Lux (19XX) opgericht onder de Nederlandse federatie Le Droit Humain, overgegaan naar het G.O.L. in 2002 - Nederlandstalig

Grootmeesters Bewerken

Internationale en bilaterale contacten Bewerken

De obediëntie was aangesloten bij de vrijzinnige vrijmetselaarskoepels C.L.I.P.S.A.S. en S.I.M.P.A..

De obediëntie heeft hechte banden met het Le Droit Humain (Luxemburg), het Grootoosten van België en de Grand Orient de France.

Externe links Bewerken

Zie ook Bewerken