Grootloge der Nederlanden

loge in Nederland

De Orde van Vrijmetselaren onder de Grootloge der Nederlanden (G.L.N.) was een Nederlandse obediëntie van irreguliere vrijmetselaarsloges die werkt in de drie symbolische basisgraden van 1957 tot 1974.

Geschiedenis

bewerken

In 1956 traden negentien vrijmetselaars die lid waren van loges die behoorden tot het Grootoosten der Nederlanden uit hun loges en richtten, zonder constitutiebrief, de loge Fiat Lux Den Haag op. Dit gebeurde met medewerking van Jan Onderdenwijngaard. Eerder had het Grootoosten de oprichting van deze loge onder haar toezicht geweigerd. Pogingen van Onderwijngaard om zijn verlichte en internationale inzichten over te dragen op zijn vroegere loge Via Lucis Den Haag konden niet door alle leden worden gesmaakt en leidden destijds reeds tot oprichting van een nieuwe loge.

De reden voor afscheiding en oprichting van een alternatieve obediëntie moet voornamelijk gezocht worden in de persoon van Jan Onderdewijngaard. Deze was in zijn grote belangstelling voor internationale betrekkingen van de vrijmetselarij en zijn vooraanstaande positie in de Universala Framasona Ligo (U.F.L.) waar hij president van was, en de daaruit voortvloeiende verschillen van inzicht tussen de toenmalige grootmeester van het grootoosten. Zo was hij voorstander van samenwerking met de irreguliere liberale en a-dogmatische obediënties binnen de U.F.L.

In 1957 werden er nog twee andere vrije loges opgericht, te Den Haag en te Groningen. Samen vormden deze drie loges in datzelfde jaar de Grootloge der Nederlanden.

De obediëntie werd niet erkend door het Nederlandse Grootoosten, noch door de United Grand Lodge of England. De Grootloge der Nederlanden stond in 1961 mee aan de wieg van C.L.I.P.S.A.S., de irreguliere koepel van liberale en a-dogmatische obediënties van vrijmetselaarsloges.

In datzelfde jaar wordt koning Hoessein van Jordanië opgenomen in de Grootloge der Nederlanden als lid. Hij aanvaardt het eregrootmeesterschap van de grootloge.[bron?]

In 1973 overleed Jan Onderdenwijngaard, toenmalig grootmeester. Het daaropvolgende jaar viel de Grootloge uiteen. Sommige leden keerden terug naar het Grootoosten.

Grootmeesters

bewerken
  • XXXX-1973 : Jan Onderdenwijngaard

Zie ook

bewerken
bewerken