Grondwet van de Russische Federatie

Inuauguratie van Medvedez op grondwet (7 mei 2008)

De Grondwet van de Russische Federatie (Russisch: Конституция Российской Федерации; Konstitoetsija Rossijskoj Federatsii) is de huidige grondwet van de Russische Federatie en werd aangenomen per referendum op 12 december 1993. Deze grondwet verving daarmee de eerdere Sovjet-grondwet van 12 april 1978 van de RSFSR na de Russische constitutionele crisis van 1993.

De grondwet heeft in veel opzichten het karakter van de Sovjet-grondwet, met bijvoorbeeld wetten die het recht op arbeid en het recht op vakantie waarborgen. Verder was ze bij het opstellen vooral gericht op het waarborgen van de macht van president Boris Jeltsin.

IndelingBewerken

De grondwet is onderverdeeld in twee hoofdstukken:

Hoofdstuk 1Bewerken

  1. Grondbeginselen van het Grondwettelijk Systeem
  2. Rechten en Vrijheden van Mens en Burger
  3. Russische Federatie
  4. President van de Russische Federatie
  5. Federatieve Vergadering
  6. Overheid van de Russische Federatie
  7. Rechterlijke macht
  8. Lokaal Zelf-Bestuur
  9. Grondwettelijke Amendementen en Revisies

Hoofdstuk 2Bewerken

  1. Besluitende en Overgangsbepalingen

Voorstel tot wijzigingBewerken

Op 15 januari 2020 deed president Vladimir Poetin in zijn jaarlijkse toespraak voor de Staatsdoema en de Federatieraad (senaat) een aantal voorstellen om de grondwet te wijzigen.[1] Hij wil het parlement meer verantwoordelijkheid geven bij het formeren van de regering. In de huidige grondwet heeft de Doema alleen het recht in te stemmen met de premier die wordt voorgedragen door de president, en is het de president die alle ministers benoemt (artikel 111 en 112).[2] Poetin stelt voor de Doema stemrecht te geven bij de benoeming van alle ministers.[1] De Russische president blijft overigens direct verantwoordelijk voor de strijdkrachten, de politie en justitie al worden de benoemingen van functionarissen binnen leger en justitie in zijn plannen voortaan gedaan in overleg met de senaat.[1] De voorstellen impliceren een inperking van de macht van de president en een verschuiving van een strikt presidentieel stelsel naar een meer ‘semi-presidentieel’ staatsbestel. Sommige analisten zijn kritisch en zien de voorstellen vooral om zijn regime te bestendigen, want als zijn vierde termijn in 2024 afloopt, kan hij niet worden herkozen.[3]

Externe linksBewerken

  Bronnen betreffende dit onderwerp zijn te vinden op pagina Constitution of Russia van de Engelstalige Wikisource.