Gronddruk

Gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.[1]

Gronddruk tegen damwand;
- actieve gronddruk, van rechts naar links
- passieve gronddruk, van links naar rechts.

Horizontale gronddrukBewerken

Horizontale gronddruk kan worden onderscheiden in:

  1. neutrale gronddruk; bij stijve constructies die niet verplaatsen; sluiskolkmuren, landhoofden, kelders
  2. actieve gronddruk; bij damwanden en keermuren welke een beetje verschuiven
  3. passieve gronddruk

De horizontale gronddruk is afhankelijk van:

Verticale gronddrukBewerken

De verticale gronddruk op een bepaald niveau in de bodem is de druk die wordt veroorzaakt door het totale gewicht van alle bovenliggende grondlagen. De gronddruk bestaat dus uit de druk van eventueel aanwezig aardgas, de korreldruk (lithostatische druk) en de hydrostatische druk van het grondwater. Bij evenwicht in de bodem is de totale gronddruk constant. Dus:

gronddruk = gasdruk + waterdruk + korreldruk = C

Evenwicht in de bodemBewerken

Als een van de componenten van de gronddruk wijzigt, bijvoorbeeld de waterdruk, en de bodem in evenwicht blijft, moeten een of meerdere andere componenten ook wijzigen. Bij afnemende waterdruk, door bijvoorbeeld bemalen of drainage, zal de korreldruk stijgen. Ook bij langzaam afnemende gasdruk door aardgaswinning zal de korreldruk toenemen, uiteindelijk tot een niveau waarbij de korrels bezwijken en er bodemdaling of een aardschok ontstaat waarbij zich een nieuw bodemevenwicht instelt.

Zie ookBewerken