Gradiënt

Wikimedia-doorverwijspagina

Met de gradiënt wordt in het algemeen het verloop, dus de toe- of afname, van een grootheid als functie van een andere grootheid bedoeld.

  • gradiënt (wiskunde), een eigenschap van een scalair veld die de grootte en richting van de verandering daarvan in de vorm van een vectorveld aangeeft
    bijvoorbeeld het hoogteverschil als functie van de afstand

Voorbeelden:

Deze twee gradiënten gaan gewoonlijk samen. Er is in gebieden waar deze twee gradiënten duidelijk aanwezig zijn vaak een grote diversiteit aan dieren en planten.
kleurengradient van rood naar blauw