Graafschap Brussel

Het Graafschap Brussel, ook geschiedkundig het Graafschap Ukkel of (Graafschap) Ukkel-Brussel genoemd, was een deelgraafschap van de Brabantgouw. De Brabantgouw wordt voor het eerst in het Verdrag van Meerssen (870) genoemd, waarbij toegelicht werd dat deze gouw uit vier deelgraafschappen bestond.

Graafschap Brussel
Deelgraafschap van de Brabantgouw
Unie met Graafschap Leuven ca. 1000
9e eeuw – midden 12e eeuw Landgraafschap Brabant 
Algemene gegevens
Hoofdstad Ukkel, later Brussel
Talen Diets
Religie(s) Christendom
Regering
Regeringsvorm Graafschap
Staatshoofd Graaf

Het graafschap Brussel situeert zich ongeveer tussen de rivieren de Zenne en de Dijle. Omstreeks het jaar 1000 werd het met het Graafschap Leuven verbonden, naar men aanneemt dankzij het huwelijk tussen Gerberga van Neder-Lotharingen en Lambert I van Leuven.

Lange tijd werd aangenomen dat ook het West-Brabantse gebied tussen Dender en Zenne tot het graafschap Brussel behoorde. Er werd evenwel aangetoond dat zich daar een Duits rijksleen bevond. Dit werd pas omstreeks 1085/1086 door de graven van Leuven verworven onder vorm van een landgraafschap. Het Landgraafschap Brabant vormde de grondslag voor het in 1183/1184 opgerichte Hertogdom Brabant.