Gouden Bul (algemeen)

Een Gouden Bul (Latijn: bulla aurea) was een oorkonde voorzien van een gouden zegel. Aanvankelijk werd hiermee alleen het zegel aangeduid, maar later werd hiermee de gehele oorkonde bedoeld. Met een gouden bul gaf de Byzantijnse keizer privileges voor bewezen diensten. In navolging van Byzantium vaardigden West-Europese vorsten daarna ook gouden bullen uit. Een van de belangrijkste daarvan is de Gouden Bul van 1356 die werd uitgevaardigd door keizer Karel IV.