Voormalig Gosbankgebouw in Rostov aan de Don

Gosbank (Russisch: Госбанк, Государственный банк СССР – de Staatsbank van de USSR) was de centrale bank van de Sovjet-Unie en de enige bank van dat land vanaf de jaren 1930 tot aan het jaar 1987. Gosbank was samen met Gosplan (de Staatsplanningscommissie) en Gossnab (de Staatscommissie voor materieel-technische Voorziening) een van de drie economische Sovjetautoriteiten. De Gosbank werkte nauw samen met het Ministerie van Financiën van de Sovjet-Unie bij het opstellen van de overheidsbegroting.

OprichtingBewerken

Het ontstaan van de bank was onderdeel van de Nieuwe Economische Politiek. Op 3 oktober 1921 nam het Heel-Russisch Centraal Uitvoerend Comité een resolutie aan voor het oprichten van de Staatsbank van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek. Hierop volgde een soortgelijke resolutie die op 10 oktober 1921 werd aangenomen door de Raad van Volkscommissarissen. De bank begon zijn werkzaamheden op 16 november 1921 en werd in 1923 omgevormd tot Staatsbank van de USSR. Het kwam onder de jurisdictie van het Ministerie van Financiën te staan.[1]

De Sovjet-Unie gebruikte Gosbank in de eerste plaats als een hulpmiddel om gecentraliseerde controle op de industrie mogelijk te maken. Bankbalansen en transactiegeschiedenissen werden gebruikt om te kijken of de activiteiten van individuele bedrijven overeenkwamen met de vijfjarenplannen en richtlijnen van de overheid. Gosbank handelde niet als commerciële bank met winstoogmerk, maar in beginsel als instrument voor het opleggen van overheidsbeleid. In plaats van het onafhankelijk en onpartijdig beoordelen van de kredietwaardigheid van een kredietnemer, leende Gosbank geld uit aan door de centrale overheid gekozen individuen, groepen en industrieën.

Onderdeel van Michail Gorbatsjovs Perestrojkaprogramma was de vorming van andere banken, waaronder Promstrojbank (USSR Bank voor Industriële Bouw), Zjilstrojbank (USSR Bank voor Woningbouw), Agrobank (USSR Landbouwbank), Vnesjekonombank (USSR Buitenlandse Handelsbank) en Sberbank (USSR Spaarbank). Sberbank bestaat nog steeds en is de grootste bank van Rusland.

Zie ookBewerken