Gesloten (algebra)

algebra

Een bewerking op twee elementen van hetzelfde lichaam, dezelfde groep of dezelfde ring, zoals de vermenigvuldiging van twee getallen, heet gesloten, als de uitkomst van die bewerking zelf ook weer een element is van dat lichaam, die groep of die ring. De definitie heeft betrekking op een bewerking in een lichaam (Nederlands) of veld (Belgisch), een groep of een ring. Algebraïsch volledig wordt soms als synoniem voor algebraïsch gesloten gebruikt.

Een lichaam heet gesloten, wanneer iedere polynoom met coëfficiënten in een nulpunt heeft in . Dat betekent, dat iedere polynoom van de graad , in één variabele , met coëfficiënten in , is te ontbinden als een product van verschillen en de constanten .

Polynoomringen bewerken

De verzameling van alle polynomen over een lichaam   vormen een ring, een veeltermring.

Een irreducibele polynoom is een polynoom, waarvan de graad   groter is dan 0 en die niet deelbaar is door een andere polynoom, waarvan de graad kleiner is dan  , maar ook weer groter dan 0. Een polynoom van de eerste graad is per definitie irreducibel. Als een polynoom een nulpunt heeft in het getal   , dan is die polynoom deelbaar door  .

Een lichaam is gesloten dan en slechts dan als alle polynomen in  die irreducibel zijn, de vorm   hebben.   en  .

Als   niet gesloten is en   is een irreducibele polynoom van de graad  , dan kan   altijd worden uitgebreid tot een groter lichaam  , zodat   een nulpunt heeft in  .   is het lichaam  , waaraan het element   is toegevoegd, noteer  .   heet een uitbreiding van  .

Voorbeelden bewerken

Het lichaam   der complexe getallen is algebraïsch gesloten; dit is de hoofdstelling van de algebra.

Het lichaam   der reële getallen is niet algebraïsch gesloten.   heeft geen reële nulpunten. De complexe getallen vormen de kleinst mogelijke uitbreiding van de reële getallen waarin   ontbonden kan worden.

Het lichaam   der rationale getallen is zelfs in hoge mate onvolledig.   is in   irreducibel, de vierkantswortel van 2 is geen breuk. De kleinste uitbreiding van   waarin   is te ontbinden, noteert men met  . Dit lichaam is nog steeds niet gesloten, maar   kan er wel in worden ontbonden als  .

Het lichaam   der algebraïsche getallen is de kleinste uitbreiding van  , waarin alle polynomen met coëfficienten in   zijn te ontbinden.   is algebraïsch gesloten.   is een deellichaam van  , maar kleiner dan  .

Literatuur bewerken