Hoofdmenu openen

Gerrit Vlaskamp

Nederlands architect (1834-1906)
Werk aan de winkel Dit artikel staat op een nalooplijst. Als je de inhoud op verifieerbaarheid gecontroleerd hebt, kun je dit sjabloon verwijderen. Bekijk ook de bewerkingsgeschiedenis om te zien of anderen hier al aan gewerkt hebben.
Gerrit Vlaskamp.jpg

Gerrit Vlaskamp (Dokkum, 1 januari 1834 - Hardegarijp, 12 juni 1906) was een Nederlandse tuinarchitect. Hij ontwierp vooral tuinen en parken in de provincies Groningen en Friesland.

Vlaskamp werd in 1834 geboren als zoon van de tuinman en hovenier Lambertus Vlaskamp (1807-1854) en Antje Eilderts Klaver (1807-1869). Vlaskamp wordt gezien als de opvolger van landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Hij begon als tuinarchitect, pas later in zijn leven ontwierp hij ook parken. Hij hield erg van kleurtegenstellingen en nieuwe, exotische planten. Het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een inventarisatie gemaakt en stelt dat nog 34% van de Vlaskamptuinen als zodanig herkenbaar is.

Vlaskamp bleef ongehuwd. Hij overleed in juni 1906 op 72-jarige leeftijd in Hardegarijp.

OntwerpenBewerken

Vlaskamp ontwierp ruim 300 parken en tuinen, w.o.

ParkenBewerken

 
Wilhelminapark in Sneek
 • Sneek: zijn belangrijkste werk was de aanleg van het Wilhelminapark in 1898. Sneek stond toen bekend als stenigste stad van Friesland. Er staat een beeld van Wilhelmina in het park en een oude klimboom, waarvan de omtrek ruim 5,5 meter is.
 • Grouw: dit Wilhelminapark werd in 1895/6 aangelegd. Eigenaar was de voormalige gemeente Boornsterhem. Er zijn veel dieren.
  Pleatslik Belang heeft in 2010 toestemming gekregen het zwaar verwaarloosde park te renoveren en te restaureren en heeft in 2012 de Stichting Wilhelminapark Grou opgericht om e.e.a. te ondersteunen.
 • Leeuwarden: in 1872 ontwierp hij het Westerpark, ook wel het Vosseparkje genoemd. De gemeente Leeuwarden had aan de Westersingel een stuk grond gekocht en daar een drinkwatervijver gegraven en Vlaskamp mocht daar een park omheen aanleggen. De grond die uit de vijver was gekomen werd gebruikt om er een glooiend landschap van te maken.
 • Groningen: mogelijk Park Groenestein in opdracht van Onno Joost Quintus.[1]

TuinenBewerken

 • Aalsum: de tuin van Bolstienpleatsm tegenwoordig een bed and breakfast
 • Assen: Hendricus Nicolaus van Roijen (1831-1874) was burgemeester van Ambt-Hardenberg van 1860-1874. Na zijn overlijden verhuisde zijn weduwe Johanna Gesina van Roijen-Sluis (1837-1876) terug naar Assen, waar Vlaskamp in 1876 een tuin voor haar ontwierp. Zij overleed kort nadat de tuin klaar was. Het huis werd later het sanatorium van dr. Groenewegen. Dit was de enige tuin die Vlaskamp buiten Groningen en Friesland ontwierp.
 • Beetsterzwaag: de tuin van Fockensstate; Roodbaard maakte al een tekening voor die tuin in 1835, maar 20 jaar later mocht Vlaskamp een ontwerp maken en uitvoeren.
 • Bergum: plantsoen bij het gemeentehuis
 • Bozum: de tuin van de pastorie. Na Vlaskamp's overlijden werd er ook een grote vijver aangelegd.
 • De Folgeren bij Drachten: de tuin van Bernardus Dorhout bij huis Vreewijk
 • Drachten: Vreewijk (villatuin in 1869)
 • Dronrijp: de tuin van Potter van Loon (1876), de tuin van Osingastate (±1875) en minstens 2 andere tuinen
 • Groningen: tuin bij de villa van de familie Feith
 • Grouw: kerkterrein
 • Jorwerd: ?
 • Kantens: Siewertsmaheerd (1874), waar toen Grietje Uildersma en Jan Onnes Wieringa woonden.
 • Mantgum: de tuin van Kornelis Velstra (hij werd later burgemeester), de tuin van het burgemeestershuis, de tuin voor de kerkeraad
 • Spannum: de tuin van de meisjeskostschool, die van 1876-1905 bestond (slechts 20 leerlingen)
 • Tietjerksteradeel: de tuin van het gemeentehuis
 • Stiens: de tuin van het doktershuis, deze werd onlangs gerestaureerd.

In 1881 werkte hij in de tuin die zijn vader in 1841 voor dominee Bekius had aangelegd.

EerbetoonBewerken

In het Fries Museum werd op 6 april 2014 een tentoonstelling over Vlaskamp geopend waar ook een biografie over Vlaskamp, 'G Vlaskamp, de onbekende achter bekende werken', opgetekend door Aly van der Mark, werd gepresenteerd. Er is ook een documentaire over hem gemaakt.

Prieel op de heuvelBewerken

Aly van der Mark is getrouwd met Ids Westra, een achterkleinzoon van Jitske Vlaskamp (1846-1901), zus van Gerrit Vlaskamp en die in 1869 met Wybe Gabes Westra trouwde (1838-1915). Zij publiceerde in 2013 het boek 'Prieel op de heuvel' waarin zij zes generaties Vlaskamp beschreef. Het eerste exemplaar werd op 14 juni 2013 aan burgemeester Eric ter Keurs van de gemeente Tytsjerksteradiel aangeboden.