Gerrit Krolbrug

brug in Groningen, Nederland

De Gerrit Krolbrug is een ensemble van drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal in de stad Groningen, bestaande uit een pontonbrug (schipbrug) met aan weerszijden een tuibrug. De pontonbrug is in 1936 en '37 tegelijk met het kanaal aangelegd en bediende het autoverkeer, maar is in 2021 verwijderd na een aanvaring. De tuibruggen voor fietsers zijn in 1993 geplaatst.

Gerrit Krolbrug
Gerrit Krolbrug met een van de bijgebouwde fietsbruggen
Algemene gegevens
Locatie Groningen
Overspant Van Starkenborghkanaal
Doorvaarthoogte Vaste deel 7,14 m
Gesloten beweegbare deel 2,4 m
Doorvaartbreedte 21,8[1] m
Bouw
Ingebruikname autobrug: 1936
fietsbruggen: 1993
Architectuur
Type autobrug: pontonbrug
fietsbruggen: tuibruggen
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer

Uitvoering Bewerken

Zoals destijds gebruikelijk was de vooroorlogse brug geklonken, niet gelast.[2]

Aan de zuidkant, bij de Korreweg, scharnierde de brug op een landhoofd, aan de noordkant rustte hij op een ponton. Een ballastwagen drukte door zijn gewicht de pontonkant vast op het noordelijke landhoofd, zodat de brug niet bewoog door de druk van wind of verkeer, in tegenstelling tot andere pontonbruggen. Als de brug open moest, werd de ballastwagen langs rails naar de scharnierkant gebracht, zodat hij niet meer op de pontonkant van de brug drukte. Het drijfvermogen van het ponton drukte de brug dan omhoog, zodat die vrijkwam en opengedraaid kon worden. De pontonbrug functioneerde daardoor als draaibrug.[3]

Na een aanvaring door een tankschip in mei 2021 bleek de pontonbrug zo zwaar beschadigd dat hij niet ter plaatse hersteld kon worden en is hij over het kanaal naar een werf gebracht. De landhoofden zijn nog aanwezig.

De vaste fietsbruggen zijn in 1993 toegevoegd omdat de smalle brug een knelpunt voor het verkeer was.

Naamgeving Bewerken

Tot 2005 stond de brug bekend als de Korrebrug of de Korrewegbrug, vanwege zijn ligging aan het einde van de Korreweg. Tot eind jaren 1930, toen het Boterdiep in de stad nog een waterweg was, bevond zich aan het begin van de Korreweg, ter hoogte van de Rodeweg, een draaibrug die eveneens Korrebrug werd genoemd.

Nadat bekend werd dat de schrijver Gerrit Krol weer in Groningen kwam wonen, en wederom aan de Korreweg, besloot men de brug naar hem te vernoemen.[4] Dit besluit was ingegeven doordat de schrijver een van zijn boeken opent met zijn terugkeer in de stad na een fietstocht. Krols tekst is te lezen op een plaquette aan het brugwachtershuis op de noordoever:[5]

Na een lange fietstocht was ik pas terug in de stad wanneer ik het ronde bord '50 km' passeerde met daarboven de naam GRONINGEN, die mij zo vertrouwd was dat daar ook net zo goed GERRIT KROL kon staan vond ik.
Uit De oudste jongen (1998)

Verkeer Bewerken

Fietsers Bewerken

 
Op de voorgrond het ponton, hangend aan rails

Anno 2021 passeerden dagelijks 15.000 fietsers de brug, waarmee het een van de drukste verbindingen in Groningen is. De brug verbindt de Groninger binnenstad via het Heerdenpad met twee wijken: De Hunze en Beijum.

Binnenvaart Bewerken

Voor de binnenvaart is de brug van groot belang: het Van Starkenborghkanaal "is de doorgaande snelweg van Amsterdam naar Duitsland, […] dat is levensader over het water."[6] De inmiddels verwijderde brug werd van zaterdagavond tot maandagochtend wel overdag bediend, maar niet vroeg in de ochtend en laat op de avond. Op dinsdag tot vrijdag was er volcontinu bediening, daarbuiten alleen gedurende een deel van de dag. Op sommige feestdagen golden afwijkingen en bij windsnelheden boven windkracht 9 werd de bediening gestaakt.[7]

Al voor de aanvaring was een vervanging van de brug gepland om dit deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl op te waarderen van CEMT-klasse V naar Va, geschikt voor grote rijnschepen tot 110 meter lang.[8]

Fiets- en loopbruggen Bewerken

De dag en nacht bediende brug was jarenlang een verkeersknelpunt. Om de doorstroming van het wegverkeer te verbeteren is in 1993 aan beide zijden van de brug een tuibrug gebouwd. Gebruik is niet verplicht, maar fietsers en voetgangers kunnen hierlangs het kanaal oversteken als de centrale brug geopend is. Dankzij hun hoogte zijn de tuibruggen geen belemmering voor de scheepvaart, maar vanwege de steile hellingen was het wel noodzakelijk een hellingbaan met traptreden te gebruiken.[9][10]

Storingen en onderhoud Bewerken

De onderhoudskosten van de brug uit 1936 waren hoog brug, hij was versleten en storingsgevoelig.[8] Enkele bijzonderheden:

  • In de winter van 2012 bleef de brug lange tijd opengedraaid staan, aanvankelijk vanwege het risico van vastvriezen in dichte stand, waardoor het scheepvaartverkeer gestremd zou raken, maar daarna vanwege vervanging van defecte onderdelen, die speciaal op maat gemaakt moesten worden.[11]
  • Begin december 2014 raakte de brug opnieuw defect,[12] het duurde tot 25 december voordat de reparatie gereed was.[13]
  • Op 28 april 2017 werd de brug aangevaren door een lege tanker, waarbij de ponton en een rail van het contragewicht beschadigd werden. Drie weken later kon de brug na reparatie en onderhoud weer gebruikt worden.[14][15][16]
  • In de winter van 2018 stond de brug meerdere dagen open om te voorkomen dat de brug zou dichtvriezen en de scheepvaart gestremd zou raken.[17]

Schade mei 2021 Bewerken

 
Schade aan de brug na aanvaring met een tanker op 15 mei 2021

De brug raakte op 15 mei 2021 rond 0:10 uur zeer zwaar beschadigd en ontwricht. Onderweg van Straatsburg naar de Eemshaven ramde de 110 meter lange binnenvaarttanker Bodensee vanuit het westen het draaibare deel van de brug. Overeenkomstig de bedieningstijden van de brug was er toen geen bediening.[7][18]

Een persoon raakte lichtgewond: een scooterrijder die op de brug reed en ten val kwam. De landhoofden zijn beschadigd, maar de hoge tuibruggen hadden geen schade.[19][20][21]

De pontonbrug werd op zondag vanaf 7 uur 's ochtends opgetakeld en met een tijdelijk ponton ondersteund. Rijkswaterstaat hoopte dat de brug daarbij terug zou buigen naar zijn normale vorm; zo niet dan moest de brug in geopende positie gelegd worden om de vaarweg vrij te maken.[22] De openstelling van het kanaal liep vertraging op doordat een van de drijflichamen van de brugponton overbelast werd door de scheef hangende brug en in de loop van de zondag langzaam zonk. In de nacht van zondag op maandag pompte Rijkswaterstaat dit ondersteunende onderdeel leeg en plaatste het opnieuw onder de brug.[2] Tijdens de reparatie weken enkele schepen tot 55 meter lengte (CEMT-klasse II) stapvoets varend uit naar de nauwe Diepenring,[23] maar in het Van Starkenborghkanaal ontstond een wachtrij van tientallen schepen.

Nadat het brugdek over zijn draaipunt op de zuidoever was gelegd, werd de brug op maandagavond weer vrijgegeven voor de scheepvaart. Ook de bruggen voor fietsers en voetgangers kwamen toen deels beschikbaar. Voor autoverkeer zocht de gemeente naar een mogelijke noodvoorziening.[24]

De Landelijke Eenheid van de politie onderzocht de zaak en stelde dat het schip in de nacht op de radar voer en de brug mogelijk niet opgemerkt heeft. Op een radarscherm vormen de pontonbrug en de fietsbruggen samen één streep. Er werden processen-verbaal uitgeschreven voor slecht zeemanschap en schuld aan de beschadiging van de brug. De schipper is aangehouden, een normale procedure bij dergelijke zware ongevallen. De 59-jarige Tsjechische schipper had geen alcohol of drugs gebruikt; het schip van rederij Neco Schifffahrt uit Weil am Rhein bleek technisch in orde te zijn en had geen zichtbare schade door de aanvaring.[25][26][27]

Rijkswaterstaat legde conservatoir beslag op het schip, tot de verzekeraar een week later een bankgarantie gaf voor de aangerichte schade.[28][29][30]

Wierde Bewerken

Eind 2022 zijn er archeologische opgravingen gedaan aan de ommelandse zijde (noordzijde) van de brug, waarbij een tot dan toe onbekende wierde gevonden werd. Deze lag aan een oude strang van de Hunze en de vondsten beslaan zo'n tweehonderd jaar rond het begin van onze jaartelling, toen de Romeinen in Nederland waren. Er hebben meerdere boerderijen gestaan en naast aardewerk werden er slakresten gevonden, wat kan wijzen op ijzerproductie. De bovenste sporen liggen ondiep, nog geen meter onder de grond, maar in het landschap is geen verhoging te zien. In 2023 wordt verder onderzoek gedaan, mogelijk ook aan de zuidzijde. Volgens Rijkswaterstaat heeft het onderzoek geen gevolgen voor de vervanging van de brug.[31][32]

Vervanging Bewerken

De provincie Groningen besloot in 2011 de brug op termijn te vervangen.[33] Begin juni 2016 heeft ook B en W van de gemeente Groningen besloten dat er een nieuwe Gerrit Krolbrug moet komen, omdat de huidige versleten was. Het zou een tafelbrug worden, met twee rijbanen, twee fietspaden en voetpaden. Een doorvaarthoogte van negen meter is nodig omdat steeds grotere vaartuigen gebruik gaan maken van de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. De investering werd geschat op 17,7 miljoen euro, waarvan de gemeente Groningen een half miljoen euro betaalt. Rijkswaterstaat is opdrachtgever en men verwachtte de nieuwe brug in 2020 te kunnen realiseren.[34] Daarna mikte men op 2023, maar in 2016 werd dat opgeschoven naar 2025.[16]

Midden 2020 was men in een voorbereidingsfase. Daarin werden drie uitvoeringsvarianten bekeken: naast de tafelbrug waren dat een hefbrug en een bewonersvariant, een lage brug met vrijliggende fietspaden.[35][8] In mei 2021, toen de brug zwaar beschadigd raakte, was er nog geen definitieve keuze gemaakt voor een brugtype. Geschat werd dat de nieuwe brug over vier à vijf jaar voltooid kon zijn.[36] Tot aan de schade overwoog de gemeente om de oude brug elders te plaatsen.[37][38]

In 2023 werd tot mei de streefdatum 2026 aangehouden voor de definitieve brug, daarna werd het 2029. Verder is een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers vertraagd doordat de oevers te slap zijn voor de beoogde hellingbanen.

Zie ook Bewerken

Zie de categorie Gerrit Krol-brug van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.