Gerard van de Elzas

politicus

Gerard van de(n) Elzas (tweede helft twaalfde eeuw- 1207) was proost van het kapittel van Sint-Donaas in Brugge en kanselier van Vlaanderen.

Cisterciënzerabdij Notre-Dame de Loo thans in gebruik als gevangenis

LevensloopBewerken

Gerard van den Elzas behoorde tot de grafelijke familie als buitenechtelijke zoon van de Vlaamse graaf Diederik van de Elzas. In dezelfde periode was zijn halfbroer Filips van de Elzas graaf van Vlaanderen (van 1168 tot 1191). Gerard bleef een lange tijd proost, van 1177 tot 1205. Hij was ook proost van het kapittel in Sint-Omaars. In 1205 nam hij afscheid van de wereld en trad in bij de, door zijn vader op 11 december 1149 gestichte cisterciënzersabdij van Loos bij Rijsel, waar hij in 1207 overleed. Na zijn vertrek bleef het ambt een tijdlang vacant en trad de deken in plaats van de proost op.

LiteratuurBewerken

  • Verhulst, Adriaan en De Hemptinne, Thérèse (1975), Le chancelier de Flandre sous les comtes de la maison d'Alsace (1128-1191), in: Handelingen van de Kon. Commissie voor geschiedenis.
  • Raf DE KEYSER, De proosten van het Sint-Donaaskapittel, ca. 1350 - ca. 1450 in: Sint Donaas en de voormalige kathedraal van Brugge. Deel 2, Brugge, 1988.
  • G. DECLERCQ, De dekens van het Sint-Donaaskapittel in Brugge voor 1200, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1988, blz. 39-54.
  • Véronique LAMBERT, De Oorkonden van het Sint-Donatiaanskapittel te Brugge, 9de eeuw-1300, Brussel, 2003.
Voorganger:
Robertus de Douva
Proost van Sint-Donaas in Brugge
1177-1205
Opvolger:
Willem II van Dampierre