Ger Kleis

Nederlands dichter, publicist en vooral bekend als drukker-eigenaar van de private press Sub Signo Libelli

Gerrit (Ger) Kleis (Coevorden, 18 april 1940) is een Nederlands dichter, publicist en vooral bekend als drukker-eigenaar van de private press Sub Signo Libelli.

Biografie

bewerken

Kleis werd geboren in Coevorden, de plaats waarover hij later nog zou publiceren. Vanaf 1962 studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en slaagde in 1969 voor zijn doctoraal examen. Vanaf 1966 was hij kandidaat-assistent van prof. dr. Wytze Gs. Hellinga (1908-1985) en doceerde hij aan de Amsterdamse Academie voor kleinkunst. Na de afronding van zijn studie werd hij docent aan de Amstelveense scholengemeenschap Snellius, vanaf 1974 doceerde hij Nederlands aan het Barlaeus Gymnasium; in 1996 nam hij afscheid van het gymnasium en vestigde zich in Groningen en Geesbrug, vanaf 2012 permanent in die laatste plaats.

Sub Signo Libelli

bewerken

In 1969 schafte Kleis een Boston tafeldegelpers aan. In 1974 drukte hij hiermee zijn eerste werk: Flora horti; zijn private press, gevestigd in Geesbrug (Drente), noemde hij Sub Signo Libelli. Hij drukte tot 2010 op die pers, die beschouwd wordt als een van de belangrijkste in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, 289 uitgaven, waarna de pers verkocht werd en verhuisde naar Drukkerswerkplaats Gouda. De uitgeverij SSL werd Sub Signo Leonis, naar de Goudse drukker Gheraert Leeu.

Kleis drukte werk van Nederlandse zowel als buitenlandse auteurs, voornamelijk poëzie en (kort) proza. Tot de Nederlandse auteurs behoorden Hans Warren, Gerrit Komrij, Boudewijn Büch, Peter Heringa, Arnold Spauwen en zelfs een eerste druk van een onafgemaakt romanfragment van Louis Couperus: Zijn aangenomen zoon. Onder de buitenlandse auteurs was James Purdy.

Publicist

bewerken

In 1961 debuteerde Kleis als dichter in de bundel Een 10 voor dichters. Ook later publiceerde hij nog gedichten, ook onder pseudoniem (zoals Pieter Nagel), mede op zijn eigen handdrukpers.

Vanaf 1991 begon Kleis ook te publiceren over andere van zijn interessegebieden, bijvoorbeeld een genealogie van zijn eigen familie. In 2007 verscheen het standaardwerk De rozenteelt in Nederland waarin onder andere de geschiedenis van de rozenkwekerij in Nederland wordt beschreven en een bibliografie van alle tussen 1830 en 1980 verschenen Nederlandse rozenboeken wordt gegeven. Later publiceerde hij nog over de geschiedenis van Coevorden, Drenthe, Groningen en zijn woonplaats Geesbrug.

Bibliografie

bewerken
 • Galg en kaak in Coevorden in de zeventiende en achttiende eeuw. Oosterhesselen, 2000.
 • 'In spodt van alle vrome luijden'. Geschiedenis van de Coevorder provoost, 's lands gevangenhuis voor de noordelijke provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw, tuchthuis voor Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw. Assen, 2002.
 • De vestingwerken van Coevorden. Beknopte geschiedenis van een modelvesting, 1600-1875. [Coevorden], 2004.
 • Brief geschreven aan Gerrit Komrij en Charles Hofman. Steriliponte, 2004.
 • Geschiedenis van het kasteel te Coevorden. Van gewestelijk tot stedelijk bestuurscentrum, 1046-1974. Coevorden, 2005.
 • De rozenteelt in Nederland. Geschiedenis, literatuur en documenten. Houten, 2007.
 • De stadsbrief van Coevorden, 1407-2007. [Z.p.], 2008.
 • Anderhalve eeuw Geesbrug waarvan honderd jaar Plaatselijk Belang 1858-2008. [Z.p., 2008].
 • Werkkamp Geesbrug. Geesbrug, 2008.
 • Nomen Nescimus. De redding van het kasteel te Coevorden. 1512. Coevorden, 2009.
 • Zicht op Coevorden. Over tekenaars, lithografen, en in het bijzonder fotografen, uitgevers en wederverkopers van Coevorder stadsgezichten. Assen, 2012.
 • Het geheim van Coevorden en andere geschiedenissen. [Coevorden], 2012.
 • Van Drenthe, Degel, Legger, en Likrol tot Gouda. Een lezing. Gouda, 2013.