Geologie van Colombia

Colombia is een geologisch actief land, dat met name gevormd is door de complexe plaattektonische bewegingen van de Nazca-, Caribische, Cocos- en Zuid-Amerikaanse plaat. Het vasteland van Colombia is gelegen op de Zuid-Amerikaanse plaat, de archipel San Andrés en Providencia op de Caribische plaat en de Pacifische eilanden Malpelo en Gorgona liggen op de Nazcaplaat. De subductie van de Nazcaplaat onder de Zuid-Amerikaanse plaat veroorzaakt vulkanisme in de bergketens Cordillera Occidental en Cordillera Central, beide onderdeel van het Andesgebergte. De plaatbewegingen en het vulkanisme gaan gepaard met aardbevingen. De vulkanen van Colombia maken allemaal deel uit van de Ring van Vuur.

Animatie van de bewegingen van de continenten in de laatste 250 miljoen jaar
Colombia kent vele hoogteverschillen door actieve geologische processen

Rechts hiernaast is het opbreken van Pangea te zien; Colombia en Centraal-Amerika scheiden zich bij de opening van de noordelijke Atlantische Oceaan. Bij het openen van de zuidelijke Atlantische Oceaan, beweegt Zuid-Amerika zowel van Afrika als Noord- en Centraal-Amerika af.

Plaattektonische situatieBewerken

 
Caribische plaatbewegingen met het Panama-Chocó-blok (aangegeven met Panama) en de Metabreuk (paars) die zuidoost-noordwest door Colombia loopt

Colombia, gelegen op de Zuid-Amerikaanse plaat, wordt omgeven door de Nazca- en Caribische plaat. De vroegste plaatbewegingen vonden plaats in de Jura, bij de opening van de Atlantische Oceaan ten gevolge van het opbreken van Pangea. De Nazcaplaat beweegt sinds het Paleoceen oostwaarts, een beweging die de Andes en de drie cordillera's van Colombia gevormd heeft. De bewegingen aan de Caribische plaatgrens zijn sinds het late Paleogeen verantwoordelijk voor de vorming van de Sierra Nevada de Santa Marta. De tektonische bewegingen van het laat-Krijt tot heden leidden tot een opheffing van gemiddeld 2,7-2,8 mm/a, in 3 etappes. Een rustige fase vond plaats van Laat-Krijt tot Vroeg-Eoceen (0,5-3,1 mm/a), gevolgd door een snellere beweging in het midden-late Eoceen (4–18 mm/a) die ongeveer 86% van de huidige breedte van de Cordillera Oriental gevormd heeft. De laatste, langzamere fase (1,2-2,1 mm/a) vond plaats van het Oligoceen tot Holoceen.[1]

De Caribische plaat beweegt tegenwoordig met 20 mm/a oostwaarts en de Nazcaplaat subduceert met 54 mm/a onder Zuid-Amerika. Deze bewegingen hebben geleid tot de vorming van de gebergtes in Colombia; de Cordillera Occidental, Cordillera Central en Cordillera Oriental als gevolg van de Nazcaplaatbewegingen en de Sierra Nevada de Santa Marta ten gevolge van de oblique tektonische opheffing van de Zuid-Caribische boog, waartoe het kustgebergte behoort. Ten westen van de Cordillera Occidental bevindt zich het Panama-Chocó-blok, een geologisch massief, dat behoort tot de Caribische plaat en noordwaarts beweegt door de subductie van de Cocosplaat onder de Caribische plaat.[2]

Het was de aaneensluiting van het Panama-Chocó-blok aan het Zuid-Amerikaanse continent, ongeveer 3 miljoen jaar (Ma) geleden, dat de Great American Biotic Interchange, de migratie van Noord-Amerikaanse diersoorten naar Zuid-Amerika en vice versa mogelijk maakte. Dit maakte een einde aan een groot deel van de unieke fauna van het continent.

De in verschillende richtingen werkende tektonische krachten op Colombia hebben de Metabreuk gevormd. Deze oude riftbreuk werd gereactiveerd bij de vorming van de cordillera's tot een oblique zijschuivingsbreuk.

Paleogeografische ontwikkeling van het Zuid-Amerikaanse continentBewerken

Bij het opbreken van Pangea, vanuit de Kaap-Verdische hotspot, raakt het noorden van Zuid-Amerika, onderdeel van het paleocontinent Gondwana eerst (rond 170 Ma) los van post-Laurentia (het huidige Noord-Amerikaanse continent) en later (ongeveer 110 Ma), bij de opening van de zuidelijke Atlantische Oceaan van Afrika. De complexe plaatbewegingen van de Caribische en de proto-Noord-Amerikaanse plaat domineren de geologische ontwikkeling van Colombia. De sluiting van de landengte van Panama, ongeveer 3-3,5 miljoen jaar geleden, zorgde voor hereniging met een ander continent na 107 miljoen jaar isolatie van Noord-Amerika. Antarctica was ongeveer 70 Ma geleden losgeraakt.

Paleogeografie van ColombiaBewerken

Paleogeografische ontwikkeling van noordelijk Zuid-Amerika: Tithonien (200 Ma) tot Albien (105 Ma).

 
90 Ma
 
65 Ma
 
50 Ma
 
35 Ma
 
20 Ma
 
~ 2 Ma

KrijtBewerken

 
Voorstelling van het paleomilieu ten tijde van afzetting van de Paja-formatie (~ 125 Ma)

Tijdens de fase van extensie bevonden zich in noordwestelijk Zuid-Amerika uitgestrekte ondiepe zeeën. Het warme klimaat van het Krijt en Paleoceen-Eoceen zorgde voor de vorming van brongesteentes voor de latere rijke aardolievoorkomens in Venezuela en Colombia, Tijdens het Valanginien, het Aptien en het Cenomanien-Turonien werden respectievelijk de geologische formaties Macanal, Fómeque en Paja en de olieproducerende Cenomanien-Turonien-formaties La Luna (het belangrijkste voor de olievelden rond het Meer van Maracaibo), Gachetá en Chipaque afgezet.

In de tropische ondiepe zeeën van het Krijt leefden verschillende soorten zeereptielen. Van het Barremien tot Laat-Aptien (~ 130 - 113 Ma) kwamen de pliosauriër Kronosaurus boyacensis en de ichtyosauriër Platypterygius sachicarum in de omgeving van het huidige Villa de Leyva, Boyacá voor. De plesiosauriërs waren succesvol in de langgerekte zee-arm van La Guajira tot in Bolivia; in het Vroeg-Aptien (~ 125 - 122 Ma) leefde Callawayasaurus columbiensis in het gebied. Van het Laat-Turonien (~ 90 Ma) weten we dat de mosasaurus Yaguarasaurus columbianus in de zeeën van het huidige Huila voorkwam.

PaleogeenBewerken

 
Voorstelling van het paleomilieu ten tijde van afzetting van de Cerrejón-formatie (~ 60 - 58 Ma)

In het vroege Paleogeen begon de eerste fase van orogenese in het westen van Colombia. De subductie van de Nazca-plaat onder Zuid-Amerika zorgde voor opheffing en plooiing van de vroege Cordillera Occidental en Cordillera Central. De zeearm van het huidige Meer van Maracaibo door Centraal-Colombia, Oost-Ecuador, Oost-Peru tot zelfs in Bolivia bleef gedurende het vroege Paleogeen bestaan maar retrogradeerde naar het noorden. In de beschermde vallei, vlak bij het huidige Valledupar, tussen de vroege Cordillera Oriental en de Sierra Nevada de Santa Marta ontwikkelde zich in het Paleoceen het eerste neotropische oerwoud.[3] Gedurende ongeveer 2 miljoen jaar (van 60 tot 58 Ma) bestond een rivieren- en deltagebied met een rijke fauna. De meer dan 1100 kilo wegende Titanoboa joeg er op de krokodilachtigen Cerrejonisuchus improcerus en Acherontisuchus guajiraensis. Ook kwam Carbonemys cofrinii, een Paleocene schildpad in dit zeer hete (30−34° Celsius) en vochtige (~4000 mm regen per jaar) moerasgebied voor.[4] De Cerrejón-formatie die in dit gebied in cycli werd afgezet is een 150-170 m dikke steenkoollaag geworden.

Het klimaat, met een CO2-gehalte van 2000 ppm was een extreme voorbode voor het Paleocene-Eocene Thermal Maximum.

De terugtrekkende beweging van de zee-arm met de proto-Atlantische Oceaan domineerde de afzetting van gesteenten in de bekkens Catatumbo, Llanos en Putumayo. De landschapsvorming in het zuiden en midden van Colombia werd gedomineerd door tektonische beweging ten gevolge van de subductie van de Nazca-plaat onder de Zuid-Amerikaanse. De vorming van de eerste twee cordillera's Occidental en Central was in het vroege Paleogeen begonnen. De Cordillera Oriental begon rond 20 Ma met de orogenese. De afbraakproducten van de zich vormende bergketen vormden de sedimenten van het achterland; de bekkens Llanos, Putumayo en de bovenste, middelste en onderste afwateringsbekkens van de Magdalena.

NeogeenBewerken

 
Voorstelling van het paleomilieu ten tijde van afzetting van de Villavieja-formatie (~ 13,8 - 11,8 Ma)

Reconstructie van de fauna en flora van het Midden-Mioceen werd mogelijk door de ontdekking van de rijke fossielenvindplaats La Venta, waar fossielen uit het Langhien tot Serravallien zijn gevonden. Deze periode wordt in de South American land mammal ages benoemd als Laventien (13,8 - 11,8 Ma), naar de vindplaats La Venta. De formatie, Villavieja bevatte een uiteenlopende reeks fossielen die duidden op een rijke fauna. Huilatherium, genoemd naar het departement waar Villavieja ligt, graasde hier te midden van krokodilachtigen als Purussaurus en Gryposuchus. Het gebied, nu gelegen in de Tatacoawoestijn op bijna duizend meter hoogte in de Cordillera Central, was vermoedelijk een intermontaan rivierengebied, zoals dat zich in de huidige benedenloop van de Magdalena bevindt. In dit tropische gebied leefden reuzenluiaards als Huilabradys, ook genoemd naar het departement Huila.

Neogeen vulkanismeBewerken

In het late Neogeen begonnen in het zuidwesten van Colombia vulkanen te ontstaan. Deze vulkanen van andesitische samenstelling werden gevormd ten gevolge van de doorgaande subductie van de Nazcaplaat. Ook in het Holoceen zijn de vulkanen nog actief.

Bijzondere geologische fenomenenBewerken

 
Vichadastructuur goed zichtbaar op de topografische kaart van Vichada

Gebergten en bergenBewerken

Colombia kent vier grote hooggebergten en een aantal kleinere middel- en laaggebergten, met de belangrijkste stratovulkanen:

Cordillera OccidentalBewerken

Cordillera CentralBewerken

Cordillera OrientalBewerken

Sierra Nevada de Santa MartaBewerken

GuyanaschildBewerken

Panama-Chocó-blokBewerken

Sedimentaire bekkensBewerken

  Zie Lijst van sedimentaire bekkens in Colombia voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Geologisch is Colombia onderverdeeld in sedimentaire bekkens.[5]Olie-exploratie vindt plaats in VSM, VMM, VIM, Putumayo-Caguán-bekken, Cesar-Ranchería-bekken, Catatumbo-bekken, La Guajira Marino-bekken en Llanos-bekken. Steenkoolproductie vindt plaats in het La Guajira-bekken (El Cerrejón).

Systeem Serie Etage Ouderdom
(Ma)
Paleogeen Paleoceen Danien jonger
66,0
Krijt Boven Maastrichtien
72,1
Campanien
83,6
Santonien
86,3
Coniacien
89,8
Turonien
93,9
Cenomanien
100,5
Onder Albien
±113,0
Aptien
±125,0
Barremien
±129,4
Hauterivien
±132,9
Valanginien
±139,8
Berriasien
±145,0
Jura Malm Tithonien
ouder
Indeling van het Krijt volgens de ICS[6]
Systeem
Periode
Serie
Tijdvak
Etage
Tijdsnede
Ouderdom
(Ma)
Neogeen Mioceen Aquitanien jonger
23,03
Paleogeen Oligoceen Chattien
28,1
Rupelien
33,9
Eoceen Priabonien
38,0
Bartonien
41,3
Lutetien
47,8
Ypresien
56,0
Paleoceen Thanetien
59,2
Selandien
61,6
Danien
66,0
Krijt Boven Maastrichtien
ouder
Indeling van het Paleogeen volgens de ICS[7]
Systeem
Periode
Serie
Tijdvak
Etage
Tijdsnede
Ouderdom
(Ma)
Kwartair Pleistoceen Gelasien jonger
2,58
Neogeen Plioceen Piacenzien
3,600
Zanclien
5,333
Mioceen Messinien
7,246
Tortonien
11,62
Serravallien
13,82
Langhien
15,97
Burdigalien
20,44
Aquitanien
23,03
Paleogeen Oligoceen Chattien
ouder
Indeling van het Neogeen volgens de ICS[8]

LithostratigrafieBewerken

  Zie Lijst van geologische formaties in Colombia voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Colombia is een aantal geologische formaties gedefinieerd, sommigen genoemd naar hun typelocatie. Een selectie van geologische formaties van Colombia:

PaleontologieBewerken

  Zie Lijst van fossielen in Colombia voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Colombia zijn verscheidene fossiele diersoorten gevonden, hieronder volgt een selectie.[9] De Lagerstätte La Venta is de rijkste fossielenvindplaats van het vergeleken met Argentinië en Brazilië relatief fossielarme Colombia. In september 2008 werden er fossielen van Granastrotherium snorki gevonden.[10]


Cuvieronius

Titanoboa

Eremotherium

Gryposuchus

Glyptodontidae

Kronosaurus

Reuzenwolf

Huilatherium

Mourasuchus

Lycopsis

Vroeg-AptienBewerken

Paja-formatieBewerken

Villeta-formatieBewerken

Cerrejón-formatieBewerken

Bogotá-formatieBewerken

Gualanday-formatieBewerken

ChaparralBewerken

La VentaBewerken

Tuné-formatieBewerken

Villavieja-formatieBewerken

Mioceen

HondagroepBewerken

Langhien

Burdigalien-LanghienBewerken

La Victoria-formatieBewerken
Baraya-lidBewerken
Cerro Colorado-lidBewerken

Perico-lidBewerken

Solimões-formatieBewerken

Sincelejo-TolúBewerken

Tuquerres-TanguaBewerken

YumboBewerken

Onbekend[41]Bewerken

Seismische activiteitBewerken

 
Kaart met seismische activiteit (rood=sterk, geel=matig, groen=geen) van Colombia

De seismische activiteit is niet hetzelfde in heel Colombia. Zoals op de afbeelding getoond, is de activiteit het hoogst in de Cordillera Occidental en de Cordillera Oriental. In de afgelopen 200 jaar hebben zich 20 grote (> 5,5 op de schaal van Richter) aardbevingen in Colombia voorgedaan. In totaal vielen er minder dan 8000 dodelijke slachtoffers.

Historische aardbevingenBewerken

  Zie Aardbeving Cúcuta 1875 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ongeveer 2000 van deze slachtoffers vielen bij de aardbeving in Cúcuta in 1875.

Recente activiteitBewerken

  Zie Aardbeving Aratoca 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De meest recente aardbeving was op 7 februari 2014 met als epicentrum Aratoca, Santander in de Cordillera Oriental. De beving waarvan het hypocentrum op een diepte van 158,6 km lag, had een sterkte van 5,5 op de schaal van Richter en was tot in de hoofdstad Bogotá voelbaar.

Historische afbeeldingen (1890)Bewerken

Zie ookBewerken

  Portaal Colombia