Geodeet (landmeetkunde)

landmeetkundige
De term 'landmeter' verwijst niet alleen naar geodeten, maar ook naar bepaalde rupsen; zie Spanners.

Een geodeet of landmeter is een landmeetkundige, een beoefenaar van de geodesie.

Een geodeet aan het werk

Een geodeet is vaak in dienst van een overheidsinstelling zoals het kadaster of bij een ingenieursbureau. Ook wordt van zijn expertise gebruikgemaakt bij de aanleg van nieuwe verbindingen, zoals kabels, wegen en spoorlijnen. Een geodeet moet rekening houden met milieuwetgeving, technische mogelijkheden en de te maken kosten. Hij bepaalt oppervlaktes door middel van cartografie.

Officiële definitieBewerken

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk. Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.[1]

GeschiedenisBewerken

In Nederland speelde de landmeter een belangrijke rol in de Middeleeuwen en later bij het vastleggen van eigendom en de uitvoering van civieltechnische werken. Vaak werd het beroep gecombineerd met andere ingenieursfunctie, bijvoorbeeld die van wijnroeier of vestingbouwer.[2]

LandmetersBewerken

Enkele bekende landmeters zijn:

Zie ookBewerken