Gender Equality Index

De Gender Equality Index is een indicator die de gendergelijkheid van de Europese Unie en haar lidstaten meet. De meting wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot en met 100. Hierbij is 100 het punt waarop er geen sprake is van een genderkloof. De Gender Equality Index werd door het Europees Instituut voor gendergelijkheid ontwikkeld. In 2013 werd de Gender Equality Index voor het eerst gepubliceerd, gebaseerd op cijfermateriaal uit 2010, verzameld in de EU-27. De Gender Equality Index is tot 2016 gemeten in 2005, 2010 en 2012.[1]

Naast de Gender Equality Index zijn er andere indexen ontwikkeld voor het meten van de gendergap, waaronder het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum, de Gender Equity Index van de Social Watch en de Gender-related Development Index, Gender Empowerment Measure en de Gender Inequality Index van het VN-Ontwikkelingsprogramma. Deze andere indexen zijn echter niet geschikt voor de eisen van de Europese Unie die werden gesteld bij het Plan voor gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van de Europese Commissie. Hierom heeft het Europees Instituut voor Gendergelijkheid een nieuwe index ontwikkeld.[2]

MetingBewerken

De meting van de Gender Equality Index bestaat uit zes kerndomeinen: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. De kerndomeinen worden berekend met verschillende subdomeinen, waarbij het verschil tussen mannen en vrouwen gemeten wordt. Voor de meting wordt data van de Eurostat, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en het Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken gebruikt.[3]

Werk
 • Participatie
 • Segregatie en gelijkheid van werk
  • Sectorale segregatie (%)
  • Flexibele persoonelijk/familieafspraken (%)
  • Arbeidsintensiteit (%)
Geld
 • Financiële middelen
  • Winst (KKP)
  • Inkomsten (KKP)
 • Economische situatie
  • Armoederisico (%)
  • Inkomensverdeling S20/S80 (%)
Kennis
 • Vakkundigheid en segregatie
  • Afgestudeerden in het tertiair onderwijs (%)
  • Segregatie in het onderwijs (%)
 • Permanente educatie
  • Permanente educatie (%)
Tijd
 • Zorg
  • Kinderopvangsactiviteit (%)
  • Huiselijke activiteit (%)
 • Sociaal
  • Sport, cultuur en vrije tijd (%)
  • Vrijwilligerswerk en charitatieve activiteiten (%)
Macht
 • Politiek
  • Ministeriële vertegenwoordiging (%)
  • Parlementaire vertegenwoordiging (%)
  • Regionale assembleevertegenwoordiging (%)
 • Economisch
Gezondheid
 • Status
  • Zelfervaren gezondheid (%)
  • Levensverwachting (jaar)
  • Gezonde levensjaren (jaar)
 • Toegang
  • Onvervulde medische behoeften (%)
  • Onvervulde tandheelkundige behoeften (%)

Hiernaast zijn er twee andere domeinen, deze zijn de zogeheten satellietdomeinen: snijdende ongelijkheden en geweld. De satellietdomeinen tellen uiteindelijk niet mee met de berekening van het indexcijfer.

Snijdende ongelijkheden
 • Snijdende ongelijkheden
  • In het buitenland geboren (%)
  • In het binnenland geboren (%)
  • Oudere werknemers (%)
  • Jongere werknemers (%)
  • Alleenstaande ouders / verzorgers (%)
  • Een persoon (%)
Geweld
 • Geweld
  • Fysiek geweld door een partner sinds de leeftijd van 15 (%)
  • Seksueel geweld door een partner sinds de leeftijd van 15 (%)
  • Seksueel geweld door een niet-partner sinds de leeftijd van 15 (%)
  • Psychologisch geweld door een partner sinds de leeftijd van 15 (%)
  • Fysiek geweld door een partner in de 12 maanden voorafgaand aan het interview (%)
  • Seksueel geweld door een partner in de 12 maanden voorafgaand aan het interview (%)

ResultatenBewerken

2010[4]

Land Index Werk Geld Kennis Tijd Macht Gezondheid
  Zweden 74,3 78,6 80,2 66,3 63,9 74,3 93,1
  Denemarken 73,6 81,6 79,2 75,1 64,9 60,0 91,8
  Finland 73,4 82,0 78,4 67,0 63,8 68,8 89,9
  Nederland 69,7 73,1 82,5 65,5 71,3 52,2 94,7
  Verenigd Koninkrijk 60,4 76,6 74,3 68,8 43,2 35,2 95,4
  België 59,6 66,4 79,3 54,7 45,3 45,2 94,1
  Frankrijk 57,1 67,0 75,9 49,4 35,8 50,3 90,6
  Slovenië 56,0 69,1 70,2 51,4 49,1 36,0 88,7
  Ierland 55,2 71,0 77,0 52,8 53,4 26,5 96,4
  Spanje 54,0 61,3 60,7 53,5 33,8 47,2 90,7
  Duitsland 51,6 72,5 76,3 44,1 41,6 28,0 89,5
  Luxemburg 50,7 66,4 90,9 61,1 48,9 14,7 93,9
  Oostenrijk 50,4 73,9 77,9 44,6 40,0 24,3 91,6
  Estland 50,0 64,6 49,1 53,0 51,4 27,5 83,8
  Tsjechië 44,4 71,6 59,3 37,3 23,2 29,6 89,6
  Letland 44,4 54,9 42,0 38,8 35,2 38,6 77,1
  Polen 44,1 61,4 52,2 44,0 20,9 34,5 82,6
  Litouwen 43,6 61,0 41,5 47,4 24,1 32,1 84,9
  Cyprus 42,0 68,7 74,1 52,9 25,3 12,2 91,1
  Malta 41,6 55,0 68,2 34,0 37,5 18,7 93,2
  Hongarije 41,4 55,9 54,4 35,1 32,5 24,4 83,7
  Portugal 41,3 66,2 56,3 30,4 22,4 30,6 84,5
  Slowakije 40,9 61,0 53,7 35,0 17,8 33,1 85,8
  Italië 40,9 60,6 68,2 32,1 33,0 18,6 90,8
  Griekenland 40,0 59,7 63,3 36,7 17,4 24,4 92,4
  Bulgarije 37,0 49,9 40,7 32,0 17,3 33,8 84,5
  Roemenië 35,3 60,4 39,0 28,8 17,8 24,9 84,0
  EU-27 54,0 69,0 68,9 48,9 38,8 38,0 90,1

2012[5]

Land Index Werk Geld Kennis Tijd Macht Gezondheid
  Zweden 74,2 81,0 80,6 67,6 61,9 71,7 93,3
  Denemarken 70,9 76,8 76,4 73,2 64,5 55,7 91,4
  Finland 72,7 72,6 79,9 67,3 61,3 75,7 89,0
  Nederland 68,5 69,0 83,6 64,6 71,2 51,3 93,6
  Verenigd Koninkrijk 58,0 69,5 74,6 67,5 41,8 33,2 94,4
  België 58,2 59,5 79,6 51,0 44,1 49,5 93,6
  Frankrijk 55,7 61,3 76,9 50,7 34,5 48,8 90,6
  Slovenië 57,3 63,6 71,3 49,4 46,6 47,2 90,1
  Ierland 56,5 65,8 79,0 54,3 52,0 31,4 95,2
  Spanje 53,6 59,6 59,7 53,4 33,5 47,8 92,2
  Duitsland 55,3 62,2 78,4 46,7 39,7 45,1 90,0
  Luxemburg 55,2 63,6 92,3 64,6 47,1 22,6 94,6
  Oostenrijk 50,2 66,5 77,6 44,5 38,6 27,1 92,7
  Estland 49,8 62,0 48,4 55,4 49,8 27,9 82,0
  Tsjechië 43,8 54,2 60,4 42,0 23,5 31,8 89,5
  Letland 46,9 63,3 43,2 40,3 35,2 42,5 75,6
  Polen 43,7 55,5 54,2 41,8 20,8 38,5 83,6
  Litouwen 40,2 55,6 45,6 47,6 22,8 22,8 82,3
  Cyprus 44,9 74,0 74,6 51,5 24,4 16,9 92,4
  Malta 46,8 60,7 71,4 36,3 36,7 28,3 95,6
  Hongarije 41,6 60,7 53,8 35,3 31,9 23,5 85,2
  Portugal 37,9 59,1 56,0 37,8 22,4 17,6 83,3
  Slowakije 36,5 52,8 56,7 34,0 17,7 21,1 86,7
  Italië 41,1 53,8 68,0 32,5 32,4 21,8 89,5
  Griekenland 38,3 56,9 56,4 37,6 17,9 21,9 90,8
  Bulgarije 38,5 58,7 40,3 31,8 17,0 36,8 86,0
  Roemenië 33,7 61,6 38,4 28,2 17,4 20,7 84,4
  Kroatië 39,8 53,6 52,0 31,0 25,9 29,7 85,3
  EU-28 52,9 61,9 67,8 49,1 37,6 39,7 90,0

Zie ookBewerken