Gemeenschappelijke markt

Een gemeenschappelijke markt of interne markt is een vorm van economische integratie. Het is een gebied zonder economische binnengrenzen en met een gemeenschappelijke buitengrens waarbinnen productiefactoren (goederen, personen, diensten en kapitaal) zich vrijelijk kunnen bewegen. Het is de derde stap in economische integratie, verder gaand dan een douane-unie, maar minder vergaand dan een muntunie. De Europese interne markt is een voorbeeld van een gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke markt: Mercosur