Gemeenschap (juridisch)

juridisch

In het Nederlandse recht is sprake van gemeenschap als een of meer goederen aan twee of meer personen toebehoren. Gemeenschap is geregeld in artikel 3:166 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De personen die gerechtigd zijn tot een gemeenschap worden deelgenoten genoemd.

Soorten gemeenschappenBewerken