Geluidsdrager

technisch medium waarop geluid wordt vastgelegd

Een geluidsdrager is een medium waarop muziek of ander geluid wordt vastgelegd. In min of meer historische volgorde kennen we de volgende geluidsdragers:

Een wasrolopname uit 1888 van The Lost Chord van Arthur Sullivan. Dit is een van de allereerste muziekopnamen.

In het digitale tijdperk is het onderscheid tussen media voor beeldopslag en geluidopslag aan het vervagen.

Zie ook bewerken