Geletterdheid

de taalvaardigheid om met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken

Geletterdheid (van het Latijnse litteratus) is de kennis en de vaardigheid om informatie te verwerven en te verwerken. Het begrip omvat dus meer dan alleen lezen en schrijven.

Geletterdheid gaat daarmee verder dan het vooral in het verleden gebruikte begrip 'alfabetisme': wie zijn of haar naam kan schrijven wordt al als alfabeet beschouwd.

ConcreetBewerken

Concreet betekent geletterd zijn:

Bij nieuwe geletterdheid wordt het gebruik van internet en multimedia centraal gesteld.

Geletterd zijn is belangrijk om in de samenleving zelfstandig te kunnen functioneren in diverse rollen en posities. Het is noodzakelijk om kennis op te doen en zich te kunnen ontwikkelen.

VlaanderenBewerken

In Vlaanderen kunnen volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen terecht bij de Centra voor Basiseducatie.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken