Geheleplantsilage

Geheleplantsilage (ook afgekort tot GPS) is een vorm waarin diervoeders worden geoogst, opgeslagen (silage) en gevoerd. Hierbij wordt de gehele plant (gehakseld) gebruikt als diervoeder.

Met name graangewassen zoals mais en triticale worden als zodanig gebruikt.

Ook kan geheleplantsilage gebruikt worden voor de productie van biogas.

Vergelijking van biogasgrondstoffen
Materiaal Biogasopbrengst[1]
in m³ per ton
verse massa
Methaangehalte
Maissilage 202 52 %
Grassilage 172 54 %
Rogge-GPS 163 52 %
Voederbieten 111 51 %
Bioafval 100 61 %
Kippenmest 80 60%
Suikerbietensnijdsel 67 72 %
Varkensmest 60 60 %
Rundermest 45 60 %
Bierbostel 40 61 %
Varkensdrijfmest 28 65 %
Runderdrijfmest 25 60 %