Gedeputeerde Staten

regering van een Nederlandse provincie
(Doorverwezen vanaf Gedeputeerde staten)

De Gedeputeerde Staten (GS), ook wel het College van Gedeputeerde Staten genoemd, zijn een bestuursorgaan in de twaalf provincies van Nederland. De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van een provincie. Ze zijn vergelijkbaar met de deputaties van de Belgische provincies en de Colleges van burgemeester en wethouders in de Nederlandse gemeenten.

De Gedeputeerde Staten bestaan uit de commissaris van de Koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten. Sinds de invoering van de Wet dualisering provinciebestuur (2003) zijn gedeputeerden geen lid meer van de Provinciale Staten, hetgeen zij daarvóór wel waren.

Politieke samenstelling bewerken

Provincie Politieke samenstelling Gedeputeerde Staten
2003–2007 2007–2011 2011–2015 2015–2019 2019–2023 2023–2027
Groningen PvdA, CDA PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, D66
GL[1]/CU[2]
SP, D66, CDA, GL, CU GL, PvdA, CU, VVD, CDA, D66 BBB, PvdA, CU,

GB

Friesland CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU PvdA, CDA, FNP CDA, VVD, FNP, SP CDA, PvdA, VVD, FNP BBB, CDA, CU, FNP
Drenthe PvdA, VVD PvdA, VVD, CU PvdA, VVD VVD, PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, CDA, GL, CU BBB, VVD, PvdA, CDA
Overijssel CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU, SGP CDA, VVD, D66, CU CDA, VVD, PvdA, CU, SGP BBB, VVD, PvdA, GL, SGP
Flevoland PvdA, VVD, CDA VVD, CDA, PvdA VVD, PvdA, CDA, CU VVD, CDA, D66, SP VVD, GL, CDA, PvdA, CU, D66 BBB, VVD, PVV, CU, SGP
Gelderland CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU VVD, PvdA, CDA, D66 VVD, CDA, D66, PvdA VVD, CDA, GL, PvdA, CU BBB, VVD, CDA, CU, SGP
Utrecht CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU VVD, CDA, D66, GL VVD, CDA, D66, GL GL, CDA, D66, PvdA, CU GL, VVD, D66, CDA, PvdA
Noord-Holland VVD, CDA, D66, GL VVD, PvdA, CDA, GL VVD, PvdA, D66, CDA VVD, D66, PvdA, CDA GL, VVD, D66, PvdA BBB, VVD, PvdA, GL
Zuid-Holland PvdA, CDA, VVD CDA, VVD, PvdA, CU/SGP VVD, CDA, SP, D66 VVD, CDA, SP, D66 VVD, CU-SGP, GL, PvdA, CDA BBB, VVD, CDA, PvdA, GL
Zeeland CDA, PvdA, VVD, SGP CDA, SGP, CU, GL VVD, PvdA, CDA, SGP VVD, PvdA, CDA, SGP CDA, SGP, VVD, PvdA BBB, SGP, CDA, VVD
Noord-Brabant CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, PvdA VVD, CDA, SP VVD, SP, D66, PvdA VVD, D66, GL, PvdA, CDA[3] / VVD, FVD, CDA, LB[4] / VVD, D66, GL, PvdA, CDA [5] VVD, GL, PvdA, SP, D66, LB
Limburg CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA CDA, VVD
PVV[6]/PvdA[7]
VVD, CDA, SP, D66, PvdA Extra-parlementair college[8] BBB, CDA, VVD, PvdA, SP

Statistieken bewerken

Partij Aantal colleges in
2003–
2007 
2007–
2011 
2011–
2015 
2015–
2019 
2019–
2023 
2023–
2027 
VVD 11 7 11 11 10 10
CDA 11 11 10 11 10 7
BBB - - - - - 10
PvdA 11 10 7/8 6 11/10/11 8
GL 1 2 2/1 2 8/7/8 5
CU 0 6 2/3 3 6 4
D66 1 0 5 9 5/4/5 2
SGP 1 1 2 1 2 4
FNP 0 0 1 1 1 1
PVV - 0 1/0 0 0 1
SP 0 0 2 6 0 2
CU/SGP 0 1 0 0 1 0
FVD - - - - 0/1/0 0
LB - - - 0 0/1/0 1
GB - - - 0 0 1

Zie ook bewerken