Bijdragen aan Wikipedia bestaan voornamelijk uit het incidenteel doorvoeren van kleine spellingscorrecties en verbeteringen aan zinsbouw en tekststructuren. Extensievere bijdragen van mijn hand strekken zich uit op het domein van dierentuinen, attractieparken en bepaalde televisieseries.