Gebruiker:Woudloper/Bijdragen

Dit is WOUDLOPERS gebruikerspagina.

Als u deze pagina op een andere website aantreft dan op Wikipedia, bekijkt u een zogenaamde "mirror"-website. Wees u zich er dan van bewust dat deze pagina verouderd kan zijn en dat de gebruiker die op deze pagina wordt genoemd geen persoonlijke betrokkenheid heeft met enige andere website dan Wikipedia zelf. De oorspronkelijke gebruikerspagina vindt u hier: [1].

Nuvola filesystems folder home.png Crystal Clear app bell.png Exquisite-kwrite.png Nuvola apps bookcase.png P writing.svg Nuvola apps edu languages.png Nuvola apps edu miscellaneous.png
Home Wikideeën Lemmata Bibliotheek Verlanglijstje Overleg De Vries en Te Winkel

Zie ookBewerken

LemmataBewerken

Hier stond een lijst met artikelen waaraan ik belangrijke bijdragen geleverd had tot 2008, maar de eindeloosheid van die lijst maakte hem nutteloos en moeilijk bij te houden. Daarom hieronder een aantal van mijn betere bijdragen uitgelicht, aan de hand waarvan de ontwikkeling van mijn ideeën over wat een artikel goed maakt hopelijk enigszins zichtbaar wordt.

Geologie van de Alpen (mei-juni 2006)
Mijn eerste artikelen waren korte biografieën, dit was het eerste langere artikel dat ik schreef. Voor de structuur heb ik een wat-waar-waarom daar indeling gebruikt. Bij nader inzien is het niveau van het artikel daardoor te moeilijk geworden. Het werk liep dood omdat ik het moeilijk vond plaatjes aan te maken vanwege onbekendheid met software en auteursrechten.
Ouderdom van de Aarde (augustus 2006)
Dit was de eerste keer dat ik echt tevreden was over een artikel. De kern was een vertaling van wp-en, waar ik zelf wat toevoegingen aan deed. De optiek was filosofisch, niet zuiver wetenschappelijk bedoeld. Later heeft dat nog een npov-sjabloon opgeleverd en wat onenigheid. Inmiddels is het buiten mijn inbreng om weer redelijk dicht bij de oorspronkelijke versie terug gekeerd.
Dat het al vrij snel in de etalage gekozen werd, was een opsteker maar verbaasde me wel. Het werd ook bijna tot artikel van het jaar gekozen.
Pape Jan (januari 2007, destijds onder de naam Priester Johannes)
Na het lezen van Uberto Eco's roman Baudolino wilde ik hierover iets schrijven. Er ging meer werk inzitten en hoewel het begin een vertaling van wp-de was, heb ik uiteindelijk veel tijd gestoken in het doorlezen van bronnen (over het verschil tussen historische en recente bronnen had ik destijds nog niet nagedacht).
Platentektoniek (september-november 2007)
Toen het me duidelijk was geworden dat het mogelijk is met behulp van deels vertalen deels zelf aanvullen een goed encyclopedisch artikel te schrijven, wilde ik eens een onderwerp uit de geologie onder handen nemen. Dit onderwerp koos ik omdat er veel onzin in het oorspronkelijke lemma stond. In feite heb ik ook hierbij delen vertaald en de structuur ook min of meer uit wp-en overgenomen, maar achteraf gezien ben ik daar niet gelukkig mee. Een evenwichtige en educatieve behandeling van het onderwerp is het nog niet. Wie weet neem ik het nog eens goed op de schop, daarbij gebruik makend van goede overzichtsbronnen.
Aardmagnetisch veld (april 2007)
Van alle etalage-artikelen waarvan ik de belangrijkste schrijver ben bevalt deze me het minst. Het was grotendeels een vertaling van wp-de, waar het de status lesenwerter Artikel had. Dit was echter geen garantie voor een deskundige, evenwichtige of volledige behandeling van het onderwerp. Kortom, achteraf heb ik er dezelfde problemen mee als bij platentektoniek.
Geschiedenis van de Aarde (september 2006, juni 2007, januari 2008)
Dit was een lange-termijnproject, waar ik af en toe een stukje aan schreef. I.t.t. de vorige artikelen is het geen vertaling, hoewel ik delen ervan later zelf wel naar wp-en heb vertaald. In januari 2008 werd het, nog lang niet af, voorgedragen voor de etalage. Dat zette me aan het in versneld tempo alsnog af te maken. Met het resultaat ben ik erg tevreden.
Krijt (periode) (februari 2008)
Nadat het hoofdartikel geschiedenis van de Aarde de etalage in geforceerd was, besloot ik de artikelen over geologische tijdperken op te vijzelen tot een redelijk niveau. Dit was een van de uitgebreidste in de serie. Ik zag in dat een wereldwijde behandeling van gesteenten nog erg ontbrak en heb dit artikel daarom nooit etalage-materiaal gevonden. Hetzelfde probleem als bij het aardmagnetisch veld en platentektoniek gaat nl. ook hier op: het artikel berust nog niet op genoeg bronnen om volledig te zijn.
Franz Junghuhn (april-mei 2008)
Begin 2008 leverde ik mijn moderatorknoppen in, waardoor ik al mijn wikitijd aan het schrijven en vertalen van artikelen kon besteden. In de loop van dat jaar schreef ik een serie etalage-artikelen, min of meer gelijktijdig (soms om de beurt mee bezig). Junghuhn was een ontdekkingsreiziger en natuurvorser wiens verzamelingen tot de collectie van Naturalis behoren. Vanwege een paar studiegerelateerde bezoeken aan dat museum en de collecties raakte ik geïnteresseerd in deze man. Omdat hij een erg avontuurlijk leven leed en bovendien mooie tekeningen maakte die in het publiek domein zitten was het onderwerp zeer geschikt voor de etalage. Het artikel is een vertaling van wp-de.
Aarde (planeet) (april-mei 2008)
Nadat ik de onderwerpen platentektoniek en geschiedenis van de Aarde tot etalage-niveau had opgewerkt, wilde ik eens proberen een nog algemener onderwerp te nemen en te zien of het zou lukken zowel niet in algemeenheden te vervallen als kort genoeg te blijven. Enkele kopjes zijn grotendeels vertaald, andere heb ik zelf geschreven. Het resultaat bevalt me goed, bovendien staat het meestal bij de top 500 van meest gelezen artikelen.
Krijt-Paleogeengrens (mei-juni 2008)
Tijdens het werk aan de tijdperken kwam ik dit onderwerp in wp-en tegen, dat me een vertaling waard leek. Opnieuw heb ik tekst en structuur enigszins aangepast t.o.v. het origineel. Het is nu vrij volledig, maar ik ben niet helemaal tevreden over de structuur in de verklaringen.
Eoceen (juni 2008)
Dit was een ander voorbeeld uit de serie tijdperken. Delen zijn uit wp-en en wp-pt vertaald. Het is de enige in de reeks waar ik een redelijk overzicht van de regionale geologie heb gemaakt, daarnaast was er over dit tijdperk veel te vertellen i.v.m. de klimatologie. Dit is dan ook het enige artikel in de serie dat de etalage gehaald heeft.
Evolutie (biologie) (december 2008 - januari 2009 & maart, juli 2009)
Dit was een zeer lang verhaal. Oorspronkelijk hadden we alleen het artikel evolutietheorie, dat een filosofisch-maatschappelijke optiek had. Wat nodig was om de artikelen over geologische tijdperken te ondersteunen (naast een goed artikel over platentektoniek) was een artikel over evolutie met een wetenschappelijke optiek. Na lang wikken en wegen kwam ik tot de conclusie dat de insteek van "evolutietheorie" daar nooit aan kon voldoen. Omdat ik een leek ben op het gebied van biologie vergde zowel het bereiken van die conclusie als het inlezen veel tijd. Wellicht heb ik in geen enkel artikel zoveel tijd gestoken. Dat het zeker niet het langste is laat zien dat de lengte van een artikel niet veel zegt over hoeveelheid werk die erin zit.
Geschiedenis van de evolutietheorie (juli 2008)
Parallel aan het werk aan wat vanuit biologische optiek het hoofdartikel over evolutie moest worden, heb ik ook een reeks artikelen over deelonderwerpen aangemaakt. Deze vertaling van wp-en is daar een voorbeeld van. Ik voelde me te weinig deskundig om een goed oordeel over de kwaliteit te geven. Het werd desondanks door een IP-gebruiker voorgedragen voor de etalage, nog voor ik met evolutie (biologie) klaar was. De IP-gebruiker bleek na afloop een oude bekende, maar het artikel haalde de etalage.
Charles Darwin (december 2008)
Biografieën van geleerden zijn altijd een van mijn niches geweest en Darwin leek me (ook i.v.m. Darwinjaar 2009) een goed onderwerp om een etalage-artikel over te schrijven. Na afloop van mijn werk was ik echter niet tevreden en bleek ik me erop stukgelopen te hebben. Ik ben nog steeds niet uit de vraag hoe dit eerst chronologisch en dan per onderwerp beschreven kan worden op een manier die zowel neutraal als volledig is en bovendien geen verdubbelingen veroorzaakt. Dat dit niet lukte werkte demotiverend en betekende het einde van mijn bijzonder actieve periode van medio 2008.
Eugène Dubois (januari 2009)
Sedimentair gesteente (maart-april 2009)
Gesteente (juni-juli 2009)
Californië (januari-maart 2010)
Genetica (augustus-september 2010)
Dit artikel is in de kern een vertaling van een uitstekend artikel uit de Engelse Wikipedia, geschreven door Madeleine Price Ball. Het is zeker geen letterlijke vertaling geworden; ik heb enkele extra kopjes toegevoegd en bovendien niet overal de originele tekst gevolgd.
Stollingsgesteente (mei-juni 2010)
Dit is nummer twee in een serie van drie. Hoewel ik de basis voor een goed artikel gelegd heb, is het artikel zeker nog niet af. De moeilijkere delen missen nog en daar moet ik nog eens de tijd voor nemen.
Vulkanisme (september-december 2010)
Hoewel het meest gelezen artikel vulkaan is, leek me dit lemma de juiste plek om een populair onderwerp uit de geologie uitgebreider te beschrijven. Het is nog niet klaar, en ik ben ook niet tevreden met wat ik toegevoegd heb: t.z.t. wil ik een deel overhevelen naar vulkaanuitbarsting. Er moet ook nog een manier komen om de navigatie tussen de drie artikelen, samen een geheel, te vergemakkelijken. Dit zou het hoofdartikel moeten zijn.
Humayun (juni 2012)
Joplin schreef een uitstekend artikel over Babur, de eerste Mogolkeizer van India. Dat inspireerde me het artikel over diens opvolger en zoon Humayun tot vergelijkbaar niveau te proberen te verheffen. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Beide artikelen zouden nog eens een review moeten ondergaan.