Nuvola apps error.png
Vertrokken
Deze gebruiker heeft Wikipedia (voorgoed) verlaten.
Allen,


Ik ben niet meer actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Na een verzoek van Gebruiker:Effeietsanders aan de Arbitragecommissie, is de uitspraak geweest dat ik niet meer op andere dan artikelpagina's zou mogen editen. Uiteraard ben ik daar niet mee akkoord gegaan. Ik ben door de ArbCom verzocht mijn deel van het verhaal te vertellen, dat heb ik gedaan middels onderstaande email. Vreemd genoeg werd door de ArbCom vermeld dat inhoud daarvan gepubliceerd kon worden behalve als ik daar bezwaar tegen had. Maar niets van die tekst is gepubliceerd geworden noch gebruikt in het oordeel van de ArbCom. Omdat zij het recht hebben dingen te publiceren, heb ik dat ook en vermeld daarom de gestuurde tekst hieronder. Het is trouwens pikant om een beslissing te zien van een Commissie die zegt zich op de inhoud te richten, maar die gebaseerd is op de niet-inhoud. Dat is niet paradoxaal, dat is tegenstrijdig. Mijn groene activiteit lag maandelijks rond de 70%, meer dan van vele anderen die zich voordeden als figuren waarvoor het "om de inhoud" te doen was, en "we zijn hier toch om een encyclopedie te maken?". Dat soort drogredenen worden erg dunnetjes als diezelfde figuren hun eigen genoegdoening belangrijker vinden dan een mooie encylopedie.

Aan allen die steun voor mijn persoontje hebben uitgesproken, dank jullie wel. Natuurlijk voelt het goed als Torero gewaardeerd te worden, ookal is er genoeg kritiek. Kritiek moet altijd mogelijk blijven, sterker nog, in elke woordelijke vorm. Anderen denken daar anders over en die hebben gewonnen. Ook zij bedankt trouwens, na ongeveer 1,5 jaar grote activiteit van mijn kant op Wikipedia-NL, kan ik mij storten op andere of nieuwe hobbies, met dezelfde passie en net zoveel enthousiasme als ik ooit in dit mooie project gestoken heb. Terugkijkend zou ik alles precies zo gedaan hebben, ik heb geen spijt of berouw over iets.

Degenen die mij steunen; uiteindelijk draait het hier niet om mij en gelukkig maar. Wees kritisch en blijf je verzetten tegen niet onderbouwde regeltjes, bemoeizucht van anderen en tegen machtsposities die worden ingenomen door mensen die die macht niet hebben verdiend. Dat is het essentiele verschil tussen Wikipedia en het echte leven. In een normaal leven worden de meeste machtsposities toegekend op basis van vermogens, intellect, kennis, kunnen en kunde alsmede een verantwoordelijke werkhouding. Op Wikipedia, en op internet in het algemeen is dat niet zo. De vrijheid van het net vind ik fantastisch, maar juist die vrijheid leidt tot persoontjes die in het echte leven niets hebben om te domineren en niet willen excelleren door kunde of kennis. Zij verkiezen een machtsuitoefening gestoeld op persoonlijke voldoening, vriendjespolitiek en bemoeizucht. Deze krachten hebben op Wikipedia in mijn geval gewonnen. Als advies aan allen zou ik willen geven dat juist die machtsstructuren bestreden moeten worden. Zij hebben in het (recente) verleden geleid tot het wegpesten van anderen (waardevollen!), waarbij mijn vuile woordjes in het niet vielen.

Veel van mijn kritiek is daarom gerelateerd aan politiek, omdat het allemaal niet zo ver van je bed is als je denkt. Exemplarisch was het ministertje Verdonk die jengelend naar de schooljuf liep omdat een paar krakers haar voor "Nazi" hadden uitgemaakt. Dat ze zelf opdracht gaf onschuldige asielzoekers midden in de nacht op de treinen te zetten was uiteraard niet in haar bolle hoofdje opgekomen.

Ok, leuke tijd gehad hier en ik vertrouw op de expertise, kennis en kunde van een groot aantal gewaardeerde collega's. Om er een paar te noemen en er veel te vergeten zijn dat Gebruiker:Woudloper, Gebruiker:Floris V en Gebruiker:PalaeoMal. Ik voorzie een goede voortzetting van het geologische gedeelte en ook Spanje zal het best redden hier.

Adios,

ToreroGeachte Arbitragecommissie,


Ik heb inderdaad vernomen dat gebruiker Effeietsanders een zaak heeft aangespannen tegen mijn persoontje. Die beste jongen heeft een hoop werk gestoken in het samenstellen van een lijvig dossier met mijn vuile woordjes, zeg. Of ik me nu vereerd moet voelen in 1 adem genoemd te kunnen worden met Madonna, John Lennon of andere gestalkte personen, of dat ik erom moet lachen, ben ik nog even niet uit. Ik denk daar nog even over na. Hij had zijn tijd ook kunnen steken in het opbouwen van de encyclopedie in plaats van het wegwerken van een collega, maar dat is uiteraard zijn eigen keus geweest.

Effe iets anders, ik heb geen zin om te reageren op alle door hem verzamelde citaten, dat zou bovendien de scope van het verzoek geen goed doen. Ik neem niets terug van wat ik heb gezegd en zal in nieuwe gevallen precies hetzelfde doen. In enkele individuele gevallen heb ik erkend te ver gegaan te zijn, en in die gevallen en aan die personen heb ik dan ook oprecht mijn excuses aangeboden. Om nu te zeggen dat ik in de toekomst niet meer de door EIA opgezochte vuile woordjes zou gebruiken, zou een leugen zijn. Om te zeggen dat ik er spijt van heb, ook. Ik ben misschien wat grover in de mond dan anderen, maar wat ik zeg is wel transparant. Als mensen dat als "destructief" ervaren, dan moeten ze dat vooral doen. Er zijn daarentegen ook mensen die het juist als constructief ervaren, dat heb je nu eenmaal met uitspraken, meningen, woorden, zegswijzen, die zijn multi-interpretabel.

Maar, omdat het toch een zaak tussen de aanklager (Effeietsanders) en mij zou zijn, waarin de ArbCom betrokken werd, wil ik ook wel even reageren op het gedrag dat de aanklager mij verwijt. Hijzelf is namelijk verre van schoon als het gaat om destructief gedrag. Er is veel tegenstand gerezen tegen zijn acties en mensen (die in het verleden zeer veel bijdroegen) zijn of vertrokken of hebben een periode van grotere inactiviteit gehad. Nou kan EIA wel beweren dat zijn werk zo opbouwend is geweest doordat hij schoon schip maakte met copyrightschendingen (ohhoooh), maar als dat al het geval zou zijn, dan is dat toch echt op een zeer destructieve manier gegaan. Dat daar kritiek op komt, moet EIA maar lekker slikken en liever nog zijn destructie omzetten in constructie (niet verwijderen, maar herschrijven). Daarbij, die artikelen staan soms al 3 jaar onaangeroerd op de Wiki, er is nergens een claim op auteursrechten gerezen, en dus is er geen enkele haast dit weg te gooien. Als we het hebben over destructief gedrag -en dan in daden, die minder makkelijk te vermijden zijn dan mijn zogenaamd destructieve woorden-, dan kan EIA daar als rolmodel in gezien worden. Hij is overigens niet de enige, maar hij begint een zaak tegen mij, dan kan hij het dus ook terugverwachten.

Om vooruit te lopen op mogelijke uitspraken van de ArbCom; ik zal in geen geval akkoord gaan met een overlegblok, een ontzegging tot De Kroeg of andere maatregelen die mij in mijn vrijheid van spreken aantasten. Of je neemt Torero helemaal of niet. Ik heb net zo goed het recht te uiten wat ik ergens van vind, als ieder ander. Ook EIA heeft dat recht. En dat is het mooie verschil tussen hij en mij; hij vindt zichzelf belangrijker dan anderen, hij vindt dat hij mag bepalen wat anderen wel of niet zouden mogen zeggen. Tezelfdertijd vindt hij ook dat hij daden mag plegen waar anderen voor geblokkeerd worden. Uiteraard, hij is een boven-ons-gestelde moderator en ik slechts een "gewone gebruiker", of "troll", net hoe het hem uitkomt. Ik erken zijn gezag over mij dan ook geenszins, iemand kan respect verdienen door uitmuntende artikelen, goede inzet, vernieuwende opbouw, etc. Dat heb ik bij EIA nooit gezien, in tegenstelling tot anderen met wie ik het ook niet altijd eens hoef te zijn, maar die ik wel respecteer.

Over de privacy: uiteraard mag alles wat ik zeg openbaar gemaakt worden. Ik heb wat dat betreft niets te verbergen en heb geen schimmige overlegkanalen als IRC nodig om vrindjes op te trommelen iemand virtueel in elkaar te rossen. Heb nooit meegedaan aan dat schoolpleingedoe en begrijp niet dat volwassen mensen dat wel nodig hebben. Ik zou het wel op prijs stellen als mijn echte naam (die makkelijk te vinden is op internet, maar goed) en mijn emailadres prive blijven. Ik heb ervoor gekozen op Wikipedia de naam Torero te voeren en zal anderen zo mogelijk ook met hun wikipedia-naam aanspreken. Ook het bedrijf waar ik werk heeft niets van doen met wat ik bijdraag aan Wikipedia, dus ook gelieve hen erbuiten te houden.

Met veel interesse jullie uitspraak afwachtend,

Torero